Floor Thomasse
Floor Thomasse

Column Floor Thomasse: Storm voor het seizoen

Column

Elke maand deelt Floor Thomasse een aantal highlights uit haar ervaringen als ondernemersmanager in deze Blog.

Waar ik vorige maand nog schreef over opstarten en stilte voor de storm, zat ik in februari volle bak in de storm. Een hele drukke maand, zo vlak voor de seizoensopening.

Seizoensschoonmaak Centrum
Vanuit werkgroep Actieplan Centrum hebben we vorig jaar de eerste seizoensschoonmaak van het Centrum georganiseerd. Dit jaar doen we dat opnieuw, alleen gaan we nu voor een driedaagse: net voor het eerste drukke evenementenweekend en de Landelijks Opschoondag gaan we aan de slag. Samen zullen Spaarnelanden en ondernemers zich drie ochtenden extra inzetten om het centrum schoon te maken. Ik heb de afspraken met Spaarnelanden gemaakt (dank Lotte en Peter), ik heb de afstemming in de werkgroep gedaan en de communicatie rond de actie opgetuigd.

Ondernemersfonds 
Het is een terugkerend onderwerp in mijn blog. Maar het einde is nu in zicht. Op 6 februari organiseerde OBZ een ondernemersbijeenkomst om het voorstel om de reclamebelasting aan te passen (en meer budget op te halen om kosten het hoofd te bieden en meer ambities waar te maken) voor te leggen. Ik heb de avond georganiseerd, de communicatie opgesteld, de presentatie voorbereid en samen met de werkgroep het voorstel voorbereid. Het was een enerverende avond, waarin er goede en kritische vragen werden gesteld. Aansluitend op de avond heb ik de laatste vragen uitgezet en een definitief voorstel voorbereid. Alle OBZ-leden hebben het voorstel tijdens de eerste OBZ-vergadering ondertekend. Best een klus, maar hij is geklaard. Net voor ik een korte voorjaarsvakantie instapte, kon ik het document namens de werkgroep officieel insturen. Nu volgt het gemeentelijke traject, waarna het voorstel in de loop van de lente hopelijk ook aan de raad zal worden voorgelegd. Wordt vervolgd.

Evenementen
Het evenementenbeleid in Zandvoort wordt geactualiseerd. Dat proces loopt al een tijdje. Eind februari woonde ik de brede themasessie bij waar verschillende keuzes die in het beleid zullen landen werden toegelicht. Altijd interessant om bij te wonen en de vragen en reacties van aanwezigen te horen. Ondertussen bekijk ik samen met de ambtelijke collega’s hoe de informatie over evenementen beter toegankelijk kan worden gemaakt voor ondernemers. Dat gaan we doen op het ondernemersplatform en ik zoek momenteel uit of dat (technisch en visueel) past.

Vastgoed
Na de sessie in januari, volgde in februari een sessie met 5 eigenaren. Er is al langer een wens om actief aan de slag te gaan met de vastgoedeigenaren. Ze spelen een sleutelrol als het gaat om een goed aanbod, een nette uitstraling en de algemene aantrekkelijkheid van het centrum. Half februari zat ik aan tafel met een groepje van enthousiaste eigenaren. Zij namen ons mee in welke visie zij voor Zandvoort hebben, wat ze daarvoor nodig hebben, maar ook welke obstakels ze op hun pad tegenkomen. Samen gaan we kijken hoe we een goed toekomstperspectief, met concrete handvatten voor vastgoed kunnen creëren. Een mooi begin van een hopelijk vruchtbare samenwerking. 

En ook (o.a.) nog dit:
Heb ik met bestuur van VBZ (Bedrijventerrein) eens goed gespard over hoe we aan de uitstraling kunnen werken; was het eerste OBZ-overleg van dit jaar; had ik een interessante kennismaking met Peter van Halteren die de mobiliteit van Zandvoort verder gaat brengen; had ik een leuk gesprek met de marktcommissie en marktmeester(s) samen met de wethouder; had ik een leuke kennismaking met de (inmiddels niet meer zo) nieuwe ambtenaar duurzaamheid Allanah en maakten we vervolgplannen; las ik heel veel stukken (waaronder Reclamebeleid deel 2 en Parkeernormennota) en had ik weer een boeiende projectgroep kiosken.

Floor Thomasse