Floor Thomasse
Floor Thomasse

Column: Nazomer, op naar een nieuw seizoen

Column

Elke maand (twee maanden in de zomer) deelt Floor Thomasse een aantal highlights uit haar ervaringen als ondernemersmanager in deze blog.

De zomer is voorbij, de herfst zet in. Voor mij is de zomerperiode wat rustiger, ondernemers draaien volle bak in hun zaak en ook een deel van de collega’s binnen de gemeente is met vakantie. Goed moment voor mij om op vakantie te gaan, dus dat deed ik in augustus. Na een zomervakantie met wisselend weer en een prachtige nazomer maken ondernemers zich op voor het najaar. En starten eigenlijk de voorbereidingen voor een nieuw seizoen…

Zomerafsluiting Haltestraat
De zomerafsluiting van de Haltestraat kwam begin september ten einde. De gemeente heeft intern geëvalueerd hoe de afsluiting dit jaar is verlopen. Daar zat ik bij, maar ook bijvoorbeeld politie, handhaving en ATC (die de stewards leveren). We hebben daar bijvoorbeeld de meldingen en dagrapportages besproken en teruggekeken op de afgelopen jaren. De gemeente gaat nu bekijken of en hoe de afsluiting volgend jaar wordt voortgezet, daar is een projectleider voor aan de slag.

Ondernemersavond en Ondernemersplatform
In november zal er weer een ondernemersavond of -gala zijn. De voorbereidingen zijn in volle gang. In aanloop daarnaartoe schuif ik aan bij overleggen en denk ik mee over de inhoudelijke invulling van de avond. In het verlengde van deze ondernemersavond willen we ook het ondernemersplatform een nieuwe impuls geven. We hebben het doel en het gebruik van het platform onder de loep genomen, werken aan verbeteringen en bekijken hoe de campagne voor de ondernemersavond en het platform hand in hand kunnen gaan. Maar ook hoe het platform daarna onder de aandacht van de ondernemers blijft.

Actieplan Centrum
Binnen de werkgroep Actieplan Centrum werk ik samen met de gemeente en een enthousiaste groep ondernemers aan verbeteringen in het centrum. Denk aan vergroening, zorgen voor een schone en hele openbare ruimte en samenwerking met vastgoed. In september kwamen we voor het eerst sinds het voorjaar weer samen. Er schoof ook een nieuwe ondernemer, Nikkie van de Schelpenhangers (welkom!), aan. De energie zat er goed in, nieuwe plannen werden gesmeed en de taken verdeeld. Een fijne nazomerstart.

Toeristische Visie
In de zomer hebben de OBZ-leden zich gebogen over de toeristische visie, die tot begin september ter inzage lag. Tijdens een gezamenlijke sessie hebben OBZ-leden en een aantal strategische grote partners input geleverd, die ik samen met het bestuur van OBZ heb verwerkt in een inspraakbrief. Nadien is in de klankbordgroep gelijk doorgepakt op mogelijke acties, die ondernemers en bewoners graag zien voortvloeien uit de visie. Ik ben benieuwd wat deze visie en de actieagenda de komende jaren gaat opleveren, er zijn in ieder geval genoeg aanknopingspunten om samen aan te werken voor 365 dagen aantrekkelijk Zandvoort.

Participatie evenementenbeleid en reclamebeleid
Dit najaar wordt er door de gemeente gewerkt aan twee belangrijke beleidstukken, die ook van invloed zijn op ondernemers. Het evenementenbeleid wordt geactualiseerd en het reclamebeleid wordt aangepast. Op beide onderwerpen vraagt de gemeente ook om input vanuit de ondernemers. Ik doe Chantal Baars (evenementen) en Reinier Gramsma (reclame) suggesties over ondernemers met wie ze in gesprek zouden kunnen (vanuit OBZ, of omdat ze eerder aangaven hier graag over mee te praten) en denk met ze mee over hoe de ondernemers in bredere zin bereikt kunnen worden.

En ook nog dit:
De Dutch Grand Prix was weer een groot succes en in de nasleep daarvan wordt ook deze editie weer volop geëvalueerd. Zoals bijvoorbeeld in het OBZ-overleg, waarin werd gezoomd op met name mobiliteit. Komende week zal wat meer worden gekeken naar de side-events van het Racefestival. Ook kwamen de grote partijen (denk aan de grote hotels, Circuit, Casino, etc.) weer samen om gezamenlijk kennis te maken met Wethouder De Kloet en uit te wisselen over de ontwikkelingen in Zandvoort. Ook had ik mijn tweede afspraak met de vastgoedeigenaar, hebben we de opstelling van de weekmarkt bekeken met de marktmeester en hebben we met matig succes doorgepraat over de verplaatsing van de strandafgangen.

Floor Thomasse
Ondernemersmanager