De voordeur van deze appartementen is ruim 60 cm boven het straatniveau
De voordeur van deze appartementen is ruim 60 cm boven het straatniveau

Watertorenplein blijft de gemoederen bezighouden

Actueel

Het venijn zit hem in de staart en dat spreekwoord geldt zeker voor het project met de vier appartementencomplexen bij het Watertorenplein. Het eerste gebouw, de sociale huurwoningen aan het plein en de Westerparkstraat, schijnt zo’n 60 centimeter te hoog te zijn gebouwd. 

Bewoners van het eerste nieuwe complex kunnen hierdoor hun huizen slechts moeizaam bereiken en rond de appartementen is het een bende met zandhopen en een afbrokkelende straat. En het heeft ook consequenties voor omwonenden, met lichtinval van koplampen van vertrekkende auto’s uit de parkeergarage in de lager gelegen flats van Westerduin (hoek Westerparkstraat/ Hogeweg). 

Volgens Vink Bouw staat de flat helemaal niet 60 centimeter te hoog. Er is volgens hen gebouwd zoals het vergund is en is tussentijds alles nog een keer gepeild door de Omgevingsdienst IJmond. Maar wat is er dan aan de hand? Stond er een fout op papier, was het toezicht wel goed? Feit is dat er een mooi complex is gerealiseerd, alleen ontbreken de laatste losse eindjes. Vink Bouw wil verder voorlopig geen commentaar leveren.

Maar duidelijk is dat de gemeente en de projectontwikkelaar lijnrecht tegenover elkaar staan met betrekking tot de aanleg van de openbare ruimte. En dat is ook de oorzaak dat er de laatste drie weken niet meer aan de afwerking van het project is gewerkt. “Wij gaan als gemeente nu de regie voeren en trekken de aanleg en afronding van de openbare ruimte naar ons toe”, vertelt wethouder Jan Jaap de Kloet. “De kosten worden verhaald op de projectontwikkelaar. We willen zo snel mogelijk van deze situatie af zodat de oplevering keurig verloopt.” Vink Bouw kan zich nu helemaal gaan richten op de uitdagende bouw van appartementen in de watertoren zelf.

De vraag is natuurlijk of de mogelijke bouwfouten nog kunnen worden gecorrigeerd. “Ik ben erg benieuwd”, zegt Liesbeth Willemsen. Zij is voorzitter van de tegenovergelegen VVE Westerduin en heeft de problemen meerdere keren aangekaart. “Als er nu wordt gezegd dat het gebouw niet 60 centimeter te hoog staat, dan wordt er gelogen. Meerdere ambtenaren van de gemeente hebben dat ten overstaan van meerdere mensen toegegeven.”

Berry Zand Scholten, die in de Westerparkstraat woont, heeft ook overlast: “Wij hebben last van lichtinval door koplampen en doorlopend trillingen door het aanstampen van de bodem. En we kijken noodgedwongen uit op een industriële werkplaats, met buizen, slangen en afvoerpijpen. Het gedeelte van de parkeergarage, recht tegenover onze woning, wordt thans als werkplaats gebruikt.” 

Wethouder De Kloet zegt dat de gemeenteraad van de ontwikkelingen op de hoogte is gebracht. “Ik kan het me niet herinneren, wellicht terloops in een vergadering”, zegt Maaike Koper van PvdA desgevraagd. “In de kwartaalrapportage ruimtelijke ontwikkelprojecten zie ik nu pas wat achtergronden staan.” De vertraging leidt mede tot overschrijding van de kosten, zo wordt in diezelfde rapportage gesteld. 

Een flink juridisch conflict lijkt geboren. Liesbeth Willemsen tot slot: “Nu komt het groot in de media en dan zie ik ze opeens die afbrokkelende straat repareren. Ik heb het idee dat er gewoon niet geluisterd wordt naar de inwoners, er zijn in de loop van de tijd zóveel meldingen gedaan. Ze doen maar wat.”

Hans Botman