Floor Thomasse
Floor Thomasse

Column floor Thomasse: Stilte voor de storm

Column

Elke maand deelt Floor Thomasse een aantal highlights uit haar ervaringen als ondernemersmanager in deze Blog.

Een nieuw jaar opstarten geeft altijd energie. Alsof er een volledig nieuw boek geopend wordt en er een wereld aan nieuwe kansen en mogelijkheden opent. In januari is iedereen er weer, ook de strandpachters beginnen weer met de voorbereidingen van de opbouw van de paviljoens. Het nieuwe jaar wordt opgestart en zo voelt dat in mijn werk ook. 

Ondernemersfonds / Reclamefonds
Het moment van de waarheid nadert. Gaat het lukken om het huidige reclamefonds aan te passen, zodat er voor de komende jaren meer ruimte ontstaat om te investeren in de ambities en aantrekkingskracht van Zandvoort als jaarrond badplaats. Sinds ik als ondernemersmanager in mei 2022 ben gestart, ben ik hier al bij betrokken. Eerder werd het voorstel om een gemeentebreed ondernemersfonds in te stellen al in de ijskast gezet. Daarna werkte ik samen met Blaauwberg, het Innovatiefonds Zandvoort en OBZ een alternatief voorstel uit. Dat voorstel heb ik uitgewerkt en laten verspreiden onder de belanghebbenden. Begin februari zal blijken of dit voorstel op voldoende draagvlak kan rekenen.

Actieplan Centrum
Met de werkgroep Actieplan Centrum wordt momenteel aan een aantal acties gewerkt. In maart wordt er weer een seizoensschoonmaak georganiseerd, waarbij de werkgroep, ondernemers en Spaarnelanden samen een extra stap zetten om het centrum klaar te maken voor het seizoen. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met de weekmarkt om een aantal verbeteringen door te voeren, die de bereikbaarheid en uitstraling van de markt ten goede zullen komen. Tenslotte wordt er een ontwerp gemaakt voor de tuidraden die door het dorp hangen: dit zijn de kabels/overspanningen in de winkelstraten. Hiervoor hebben we een rondje dorp gedaan met een creatieve dame die met een voorstel zal komen dat het dorp opfleurt in het voorjaar.

Vastgoed
Vanuit werkgroep Actieplan Centrum is ook een apart traject met vastgoed gestart. Er is helaas nog weinig samenwerking met vastgoedeigenaren in het centrum. Die wederzijdse behoefte is er wel. Er leven verschillende onderwerpen bij vastgoed, die door samenwerking beter in het vizier van de gemeente komen (denk bijvoorbeeld aan de parkeernormen). Andersom zijn er uitdagingen in het dorp, waar vastgoed een cruciale speler is (denk aan het verfraaien van gevels of het aantrekken van ander aanbod). In januari hebben we een eerste brainstorm gehad en in februari pakken we door. Samen met een 5-tal vastgoedeigenaren gaan we de wederzijdse wensen, uitdagingen en behoeften beter in kaart brengen om uiteindelijk te komen tot een gezamenlijk toekomstperspectief voor vastgoed in het centrum.

Strandpachtersoverleg
Vanaf januari is er een nieuw overleg gestart tussen wethouder Hendriks, Burgemeester Moolenburgh en het bestuur van de strandpachtersvereniging (VVSZ). Dit maandelijkse overleg zal inzoomen op de belangrijke onderwerpen die leven op het strand. Denk bijvoorbeeld aan afval, evenementen, het mogelijk naar voren plaatsen van de paviljoens in de toekomst etc. Door dit in een maandelijks overleg te doen, blijven de thema’s actueel en zijn de lijnen kort (ook als in de zomer alle aandacht naar de uitvoering gaat). Ik schuif aan bij het overleg en stem samen met Elsbeth Otten (coördinator strand van de gemeente) af welke onderwerpen leven bij de pachters en gemeente. Een waardevol overleg.

En ook (o.a.) nog dit:
Was ik deelnemer bij de sessie ‘wijken en gebiedsopgave’; heb ik samen met de organisatoren de ondernemersavond van november geëvalueerd; overlegde ik met Gillis over de toekomst van de podcast ‘drie haringen’ (waarover later meer); maakte ik kennis met de nieuwe manager van het NH hotel (Michel Knoester); maakte ik hernieuwd kennis met Stipo, die aan de slag gaan met het Badhuisplein; plande ik alle overleggen van OBZ en de grote partijen voor het hele jaar; sloot ik aan op de startbijeenkomst van de strandpachters; en had ik een leuke nadere kennismaking met Clementine Lentink (van Logies Zandvoort Gastvrij).

Floor Thomasse