Floor Thomasse
Floor Thomasse

Column Floor Thomasse: Herfst

Column

Elke maand deelt Floor Thomasse een aantal highlights uit haar ervaringen als ondernemersmanager in haar Blog. Deze verschijnt als eerst op het Ondernemersplatform Zandvoort, maar is ook hier te lezen:  

Het is herfst en dat is altijd een drukke periode voor mij. Na maanden van hoogseizoen hebben ondernemers een korte periode (extra) tijd om samen allerlei zaken op te pakken (en dat betekent veel planning). In november wordt het nog drukker, want dan hebben ook de strandpachters een korte periode de ‘handen vrij’.

Actieplan Centrum
Veel positiviteit ontstaat er momenteel in de werkgroep Actieplan Centrum. We hebben de focus gelegd op 6 onderwerpen, waardoor we meer geconcentreerd en planmatig aan de slag gaan. Momenteel gaat de meeste aandacht uit naar de schouw die we in 2021 hebben gelopen. Daarin staan diverse actiepunten die betrekking hebben op de openbare ruimte in het centrum. Denk aan paaltjes die geen functie meer hebben, graffiti, losliggende tegels, gewenst groen, etc. We hebben de schouw opgeknipt in behapbare stukken en inventariseren in teams welke onderdelen van de schouw afgerond zijn, welke nog gedaan moeten worden en wat daar dan het meest dringend aan is. Dat koppelen we terug aan de gemeente, waarna we kijken wat haalbaar en realistisch is. We komen wat vaker bij elkaar en de energie zit er goed in. Op korte termijn wordt er groen in het centrum toegevoegd en er lopen constructieve gesprekken met de weekmarkt om de uitstraling te verbeteren.

Nieuwe ontmoetingen
Hoewel ik alweer anderhalf jaar aan de slag ben in Zandvoort, ontmoet ik toch nog vaak weer nieuwe mensen. Ondernemers die zich nieuw vestigen of nieuwe ambtenaren die aan de slag gaan voor een project of structureel in Zandvoort of Haarlem. Zo had ik een bijzonder leuk gesprek met Stichting Juttersgeluk, die het plastic van het strand gebruiken om fantastische producten te maken. Ze verkopen deze producten straks hopelijk ook in het centrum. Het is Suzanne van Juttersgeluk gelukt om duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en ondernemerschap te koppelen. Ook maakte ik kennis met de bezielende leiders van de kerk in Zandvoort, Henk Borger en predikant John Vrijhof. Ze willen de kerk meer openen voor alle Zandvoorters en hebben daartoe ook ondernemers uitgenodigd om hen van inspiratie te voorzien. Ook ontmoette ik een aantal nieuwe ambtenaren, zoals Esther Kraaijo die het gebiedsteam gaat versterken. En Rober Vriend, die zich met veel energie inzet om de openbare ruimte in Zandvoort schoon, heel en veilig te houden. Hij is ook een belangrijke partner voor de werkgroep Actieplan Centrum.

Ondernemersplatform
Het ondernemersplatform krijgt momenteel een make-over. In de aanloop daarnaartoe heb ik leuke gesprekken gehad met o.a. Robert Storm, Gillis Kok, Claudia Plantinga en mijn vaste collega binnen de muren van het gemeentehuis, Arne Langendoen, om te bekijken wat er aan het platform goed werkt en wat beter kan. Inmiddels worden de eerste aanpassingen doorgevoerd en merk ik dat mijn focus op het platform ook scherper wordt: communiceren vanuit de koepel OBZ, zoals belangrijke vergaderingen voor en door ondernemers, belangrijke stukken voor ondernemers vanuit de gemeente en communiceren over bijeenkomsten die bijdragen aan ondernemerschap. Veel complimenten aan Robert hoe hij de make-over oppakt. Neem snel een kijkje op ondernemersplatformzandvoort.nl

Gesprek OBZ met College van B&W
In oktober vond ook een goed gesprek plaats tussen OBZ en het college van B&W. In de publiek-private samenwerking werken de ondernemers samen met de gemeente. Veel projecten hebben ook een bestuurlijk en politiek proces, denk aan visies en beleidstukken die worden opgesteld en vastgesteld. Dat leidt soms tot discussies en wrijving, maar de lijnen blijven aan beide zijden open. Om elkaar goed te (blijven) begrijpen is dit gesprek van grote waarde geweest.

Ondernemers/Innovatiefonds
OBZ is samen met het IFZ (Innovatiefonds Zandvoort) opnieuw aan het bekijken aan welke knoppen er kan worden gedraaid om het huidige fonds (reclamefonds) te vergroten. Er leven ambities en wensen bij ondernemers, organisaties en vanuit het convenant. Om die ambities waar te kunnen maken en stijgende kosten het hoofd te bieden zijn meer structurele middelen nodig. Ook Bureau Blaauwberg denkt weer mee met deze werkgroep. De verwachting is dat eind dit jaar een nieuw voorstel aan de wethouder kan worden voorgelegd.

En ook nog dit:
Nog een evaluatie met centrum (horeca-) ondernemers over de DGP. Samen met een aantal ondernemers input geleverd op reclamebeleid. Een gesprek tussen standplaatshouders en projectteam gemeente bijgewoond met als onderwerp de mogelijkheid om standplaatsen om te zetten naar (vaste) kiosken. Diverse vervolggesprekken tussen verenigingen en wethouders gepland, zoals Bedrijventerrein en Strandpachters.

Tot snel.

Floor Thomasse
Ondernemersmanager