Opname van de podcast langs een oever in de Amsterdamse Waterleidingduinen
Opname van de podcast langs een oever in de Amsterdamse Waterleidingduinen Foto: Gerard Scholten, Waternet

Podcast Tierelier: De waterwinning in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Podcast Tierelier

Deze week besteedt Tierelier, de natuurpodcast van Zuid-Kennemerland, wederom aandacht aan de historie van de waterwinning in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Omdat er zo veel over te vertellen is, betreft het deze keer een serie van drie delen. Deel 2 is afgelopen maandag gepubliceerd.

In deel 1: ‘de weg van het water’, gepubliceerd op 16 januari j.l., wordt uitgelegd hoe het Rijnwater binnenkomt in de duinen en in vele stappen op natuurlijke wijze wordt gefilterd voordat het via de Oranjekom naar de waterfabriek van Leyduin gaat. IVN’ers Eric van Bakel en Ronald Cassee zijn hiervoor op stap geweest met Waternet technicus Peter Jongeneelen en Waternet boswachter Gerard Scholten.

In deel 2, deze week gepubliceerd, bezoeken Eric, Gerard en Ronald het Watermuseum in Heemstede, het voormalige pompgebouw van waaruit oorspronkelijk het gezuiverde drinkwater naar de Willemspoort in Amsterdam werd gepompt. Met behulp van de museumconservator Wilko Koning wordt uitgebreid stilgestaan bij de geschiedenis en de ontwikkeling van de waterwinning in drie eeuwen.

In beide afleveringen is er de nodige aandacht voor het verband tussen techniek en natuur. Deel 3, een bezoek aan de waterfabriek in Leyduin, is nog in voorbereiding.

Ronald Cassee, IVN Zuid-Kennemerland

Tierelier is een samenwerking van IVN Zuid-Kennemerland, de Zandvoortpodcast, Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Thijsse’s Hof, de Amsterdamse Waterleidingduinen en Recreatie Noord-Holland. Wekelijks is er een nieuwe publicatie, waarbij thema’s en nieuws elkaar afwisselen. Minimaal één maal per maand, publiceert Tierelier een Zandvoorts onderwerp. Tierelier wordt gepubliceerd op een aantal bekende streamingservers (waaronder Spotify) en is te benaderen via een aantal websites van de hierboven genoemde partners.