De krooneend in vol ornaat
De krooneend in vol ornaat

Podcast Tierelier: Wintergasten in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Podcast Tierelier

Het is tweede helft januari als IVN’ers Eric van Bakel en Ronald Cassee door boswachter Gerard Scholten bij de ingang aan de Zandvoortselaan worden opgewacht om de Amsterdamse Waterleidingduinen in te gaan. Ze gaan op zoek naar de voor deze tijd van het jaar bekende wintergasten: (water)vogels die vaak grote afstanden hebben afgelegd om in dit duingebied te overwinteren.

Omdat in koude winters het stromende water van de Amsterdamse Waterleidingduinen vaak niet bevriest, is juist dit gebied een ideale overwinteringsplek voor vogels. In deze, op één decemberweek na, milde winter zijn massale aantallen nog niet waar te nemen maar dat mag de pret niet drukken. Alle bekende wintergasten zijn wel degelijk aanwezig! Eric, Ronald en Gerard bezoeken een aantal hotspots en doen daar verslag van in Tierelier, de natuurpodcast van Zuid-Kennemerland.

Onder de rook van Zandvoort worden wilde zwanen gespot en kan goed het verschil tussen de bekende knobbelzwaan en de minder bekende wilde zwaan worden bekeken. Naast soorten als nonnetje, dodaars, grote zaagbek, tafeleend, waterral en geoorde fuut, zijn de krooneenden in de Zwanenplas bij een laagstaand winterzonnetje wel de mooiste toegift.

Juist deze plek is zo ongeveer de enige locatie in de regio waar de krooneend kan worden bekeken (zie foto). Het hele verhaal is te beluisteren in de publicatie van Tierelier, de natuurpodcast van Zuid-Kennemerland van 30 januari 2023.

Ronald Cassee, IVN Zuid-Kennemerland


Tierelier is een podcast over de natuur in en rond Zandvoort en omgeving. De afleveringen zijn o.a. te vinden op Spotify, maar ook via de websites van IVN Zuid-Kennemerland, de Zandvoortpodcast en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Tierelier publiceert maandelijks een Zandvoorts onderwerp. Wekelijks publiceert Tierelier een podcast met een thema of nieuwsuitzending binnen de regio Zuid-Kennemerland. Tierelier is een samenwerking van IVN Zuid-Kennemerland, de Zandvoortpodcast, Thijsse’s Hof, Nationaal Park Zuid-Kennemerland, de Amsterdamse Waterleidingduinen en Recreatie Noord-Holland.