Wethouder De Kloet lichtte de plannen voor de Heimansstraat toe
Wethouder De Kloet lichtte de plannen voor de Heimansstraat toe Foto: Ebrui van der Ploeg

Bouwplannen voor circa 50 woningen aan Heimansstraat

Actueel

De inwoners uit de omgeving van de Heimansstraat lieten al eerder blijken betrokken te zijn bij de zoektocht naar woonruimte in hun wijk. Tijdens de inloopavond kwamen maandagavond veel belangstellenden langs om de plannen te bekijken.

Vorig jaar had de gemeente Zandvoort al plannen bekend gemaakt voor woningbouw op het terrein van de voormalige manege van Rückert. Naast ‘buur’ Rückert is de scouting nog actief, maar ook voor die locatie is de gemeente bezig om met een alternatief te komen. Op beide terreinen zouden in totaal rond de 50 woningen kunnen worden gebouwd. Voor de scouting zal dan een ander onderkomen gevonden moeten worden.

Voorrang Zandvoorters

Belangrijk gegeven is dat inwoners van Zandvoort voorrang krijgen op deze woningen. Er worden woningen in verschillende prijscategorieën gebouwd: 30% sociale huurwoningen, 35% betaalbare woningen (tot € 321.961), 15% middeldure woningen (tot € 476.415) en 20% dure woningen (meer dan € 476.415 euro).

Op de inloopbijeenkomst maandag bij Pluspunt was wethouder Jan-Jaap de Kloet aanwezig om met de bewoners in gesprek te gaan. Al eerder had de wethouder een aantal bewoners uit onder meer de Heimansstraat bezocht. “Je merkt dat de mensen betrokken zijn”, zei De Kloet. Om een voorbeeld te noemen, was hij tijdens een bezoek bij één van de inwoners in de tuin gaan staan om denkbeeldig te kunnen voorstellen hoe het eruit zou komen te zien.

Op de panelen werden afbeeldingen getoond van woningen op andere plekken in Nederland, als voorbeeld van hoe het eruit zou kunnen gaan zien. Dit om de bewoners een idee te geven. Voorlopig zijn het nog ruwe plannen, want de planologische fase moet nog worden opgestart. Nadat de plannen in april zijn voorgelegd aan het college, is het aan de gemeenteraad om het stedenbouwkundige kader vast te stellen. Als in het najaar de vergunningsprocedure kan worden opgestart dan zou in 2025 de bouw kunnen beginnen.

Jaap Koper

NB: in de printversie van de krant staat dat er 100 woningen gebouwd kunnen worden, maar dat aantal klopt niet. Het gaat om circa 50 woningen