Voorbeeld van een vooraf gefabriceerd natuurhuisje zoals in het nieuwe vakantiepark zou kunnen komen
Voorbeeld van een vooraf gefabriceerd natuurhuisje zoals in het nieuwe vakantiepark zou kunnen komen

Omwonenden Zandvoortselaan bezorgd over herontwikkeling Sandevoerde

Actueel

Onder de vlag van Kennemer Park BV waren omwonenden op 1 februari uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst over de ontwikkelingen van Camping Sandevoerde. Tijdens een presentatie in de Blauwe Tram volgde een open dialoog over de beoogde veranderingen van het nieuwe project Sandevoerde aan de Kennemerweg. De bewoners konden hierin hun bevindingen delen met de aanwezige projectontwikkelaar. 

Het voormalige TZB terrein met daarbij het caravanpark Sandevoerde zijn door Kennemerpark BV Zandvoort verkocht aan projectontwikkelaar Dutchen Development BV. De ontwikkelaar wil op het duingebied langs de Kennemerweg 250 prefab vakantie natuurhuizen plaatsen. Gewenste oplevering: 2025.

De bijeenkomst van het vastgoed concept werd gepresenteerd door Esther Roos en Albert Theunissen, zij werden versterkt met externe experts. Bij aanvang riep de aanwezigheid van het projectteam, dat bij de voorstelronde geen bedrijfsnaam noemde, al kritische vragen op bij de dertig aanwezigen. Ook de getoonde plattegrond van het project, zonder duidelijke kaders en afmetingen, was één van de vele ‘puzzelstukjes’ die om uitleg vroegen tijdens de presentatie.

Veel bezwaren

Er werden ondermeer vraagtekens gezet bij de drainage van het gebied en een plaatsing van een vijver in het middengedeelte. Echter het allergrootste bezwaar was toch wel de ontsluiting van het project; de route waarlangs de 250 vakantiegangers straks met hun auto’s heen en teruggaan naar de vakantiehuizen aan de Kennemerweg. Deze ontsluiting zal nog drukker en gevaarlijker worden dan die nu al is, denken de omwonenden. Zij willen eerst een andere en betere verkeersontsluiting zien, voordat er verder gepraat kan worden over de nieuwe herindeling van het project Sandevoerde.

Vergunning

Volgens Theunissen is men al in gesprek met de gemeente en de omgevingsdienst IJmond over de vergunningen. Tevens is er op 22 december 2023 een omgevingsvergunning Kennemerweg 16 bij IJmond door Sandevoerde Ontwikkeling BV aangevraagd voor infrawerkzaamheden. Natura 2000 werd bij de ontsluiting niet aangehaald. Ook opvallend was dat de bewoners van camping Sandevoerde niet waren uitgenodigd bij de informatiebijeenkomst. Zij verzetten zich fel tegen hun door Dutchen gewenste vertrek van de camping.