Fundering voor de eerste twee modelwoningen
Fundering voor de eerste twee modelwoningen

Bouwwerkzaamheden op camping Sandevoerde onder de loep

Actueel

Zonder een omgevingsvergunning startte ontwikkelaar Dutchen Group B.V. op 1 februari met bouwwerkzaamheden bij het campingterrein Sandevoerde aan de Kennemerweg. Wethouder Martijn Hendriks meldt dat hij binnen vijf werkdagen meer informatie wil over deze bouwwerkzaamheden. 

Sinds 4 februari ligt er al een tweetal betonnen funderingen op het campingterrein Sandevoerde. Ontwikkelaar Dutchen zal daar straks de eerste twee van de in totaal 250 geplande luxe chalets gaan plaatsen. Na diverse vragen van de gemeenteraadsleden van PVV en ZEE aan het college, en vragen van de SP bij de Provincie Noord-Holland, over wie er verantwoordelijk is voor handhaving bij verstoring van de bodem die gelegen is dichtbij een Natura 2000-gebied, antwoordt de gemeente Zandvoort dat deze werkzaamheden nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Twee medewerkers van de Omgevingsdienst IJmond hebben inmiddels een bezoek gebracht aan de bouwplaats. Tijdens dit bezoek kwam vast te staan dat er bouwwerkzaamheden werden uitgevoerd waarvoor de ontwikkelaar zeer waarschijnlijk in het bezit moet zijn van een omgevingsvergunning.

Tot op heden heeft de gemeente nog geen aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Dutchen Group is namelijk van mening dat de herinrichting vergunningsvrij kan worden gerealiseerd.

Verantwoordelijk wethouder Martijn Hendriks geeft in een bericht aan: “De locatie is gelegen in de Zandvoortse duinen en dichtbij het Natura 2000-gebied. Het kan niet zo zijn dat Dutchen zelf bepaalt of er een vergunning nodig is. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van vergunning plichtige activiteiten hebben we de ontwikkelaar daarom gisteren aangeschreven met het verzoek om binnen vijf dagen een compleet beeld te geven van de ontwikkelplannen en wat alle bijbehorende werkzaamheden inhouden.”

Mocht er binnen deze 5 werkdagen geen of in onvoldoende mate de verzochte gegevens zijn overlegd die nodig zijn als een bouwproject de bodem verstoort, dan heeft de gemeente op grond van de Algemene wet bestuursrecht de bevoegdheid om alle gegevens te vorderen.

Nel Kerkman