De fundering is gelegd voor de eerste twee modelwoningen
De fundering is gelegd voor de eerste twee modelwoningen

Start bouwwerkzaamheden luxe chalets Dutchen Group

Actueel

Vol ongeloof kijkt het bestuur van camping Sandevoerde naar de bouwwerkzaamheden die vanaf 1 februari op het terrein gestart zijn. Naast hun caravanterrein ligt sinds zondag 4 februari al een betonnen fundering waarop straks twee van de 250 luxe chalets zullen worden geplaatst. En dat allemaal zonder omgevingsvergunning.

Als een bouwproject de bodem verstoort moeten er diverse vergunningen aanwezig zijn. Kennelijk is Dutchen Group door de gemeente gevrijwaard en kunnen ze zonder meer in de grond graven. Voor zover bekend zijn er bij de gemeente Zandvoort nog geen vergunningaanvragen ingediend en is er geen natuurtoets uitgevoerd terwijl de camping sinds 2013 niet alleen een aardkundig monument is maar ook tegen een N2000 gebied is gelegen.        

Er loopt nog steeds een rechtszaak tussen de recreanten van camping Sandevoerde en ontwikkelaar Kennemer Park BV. Vlak voor het einde van december 2022 zou daarvan een tussenvonnis komen, maar deze moet mogelijk overnieuw gedaan worden omdat de behandelende rechter niet meer bij de rechtbank werkzaam is. Intussen heeft raadslid Marco Deen van PVV Zandvoort schriftelijk een vijftal vragen aan het college ingediend. Maandag 6 februari stelt SP statenlid Heidi Bouhlel mondeling vragen in het vragenuurtje van de Provinciale Staten Noord-Holland.

Navraag bij de gemeente Zandvoort leverde het antwoord op dat zij de werkzaamheden nauwlettend in de gaten houden en de omgevingsdienst daar ook bij betrokken wordt.

In de aankomende editie van de Zandvoortse Courant volgt meer informatie.