Sommige tarieven voor het parkeren maakt de tongen los
Sommige tarieven voor het parkeren maakt de tongen los

D66 wil aanpassing parkeertarief en komt met amendement

Actueel

Het eerder aangekondigde amendement van het CDA over verlaging van het parkeertarief lijkt er toch niet te komen, wellicht onder druk van andere coalitiepartijen. Wel heeft Michiel Hermsen namens D66 een amendement ingediend om tot een oplossing te komen in dit smeulende conflict. We spraken hem vanmorgen hierover.

Wat houdt jullie voorstel in?
“OBZ (Ondernemersbelangen Zandvoort) heeft al een aantal scenario’s voor de parkeertarieven uitgewerkt. Wij hebben een van die scenario’s gekozen en die een klein beetje aangepast: € 4 per uur in het hele dorp, maximaal € 48 per dag in zone A, en € 27,50 in zone B, en natuurlijk o.a. op P-Zuid en Circuit veel goedkoper.”

Hoe schat je de kansen in dat jullie amendement het gaat redden?
“Dat is moeilijk te zeggen. Ik heb niet met de coalitie gesproken maar wel met veel ondernemers en het voorstel dat er nu ligt, waarbij men per dag € 88 moet gaan betalen, is wat ons betreft onrealistisch. Je jaagt er toeristen mee weg.”

Wethouder Martijn Hendriks krijgt van diverse kanten lof voor zijn inzet en aanpak van het parkeerdossier. Er gaan nu geruchten dat het vooral zijn partijgenoot Jerry Kramer is die dwars ligt en hem daarmee behoorlijk in de wielen rijdt. Wat is jouw idee hierover, zit er een kern van waarheid in dat gerucht?
“Dat weet ik niet, ik hoor dat nu van jou, en als dat zo is vind ik dat zorgelijk. Ik ben het met je eens dat Martijn goed werk doet en deze ingewikkelde materie goed en effectief ter hand heeft genomen, maar de coalitie communiceert verder niet met ons. Dat is wel een zwak punt vind ik. Dit amendement van ons zal wel besproken worden, maar het gebeurt regelmatig dat amendementen van niet-coalitiepartijen niet eens besproken worden. Ook naar de adviezen van ambtenaren lijkt soms gewoon niet te worden geluisterd. Dat is geen goede manier van politiek bedrijven. Terwijl bij het aantreden van deze coalitie het voornemen juist was om meer open te zijn, meer de dialoog te zoeken. Dat is niet gebeurd. En als ik jou nu hoor, lijkt de interne eensgezindheid ook al weg. Ziet er niet goed uit.”

Stel dat de coalitie uit elkaar valt op dit punt, wat zijn dan de gevolgen?
“Simpel, dan worden de wethouders demissionair en dat beperkt hun slagkracht. Dan komt er waarschijnlijk toch van alles tot stilstand, terwijl er wat ons betreft er nu gewoon spijkers met koppen geslagen moeten worden, niet alleen op dit parkeerdossier. Het zou toch doodzonde zijn als de coalitie struikelt op dit enkele gesteggel over parkeertarieven.”

In hun recente brief aan de raad roept de OBZ op om de discussie te voeren op basis van feiten in plaats van sentimenten en meningen. Waarmee ze impliceren dat dat dus nu onvoldoende gebeurt. Deel je die mening?
“Helemaal. Wij hebben in de vorige coalitie, waar we deel van uitmaakten, uitgebreid onderzoek laten doen om ons beleid niet op meningen en laat staan op sentimenten te moeten baseren. Daar is onder andere een parkeerbeleid uit gerold waar de grote meerderheid van de bewoners best tevreden mee is. Op die manier maak je politieke keuzes, niet door meningen of sentimenten een rol te laten spelen. Die keuze is nu niet aan ons, maar het kan nog steeds, dus laten we hopen dat het ook zo gaat uitpakken.”

Pierre Winkler

Jerry Kramer zegt in een reactie op bovenstaand interview dat het gerucht over spanning tussen hem en wethouder Martijn Hendriks wat hem betreft op niets gebaseerd is, dat hij de voorstellen van de coalitie juist steunt, en dat er na het weekend een nadere reactie op deze kwestie zal komen.