Informateur wordt ook formateur
Informateur wordt ook formateur Foto: Gillis Kok

Coalitie met VVD, D66, CDA, PvdA en GBZ in de maak

Algemeen

In zijn rapportage aan de raad meldde informateur Eric van der Burg dinsdagavond dat hij met alle partijen gesproken had. Na alles te hebben afgewogen stelt hij voor om een coalitie te vormen van VVD, CDA, D66, PvdA en GBZ. Omdat hij is gevraagd ook als formateur op te treden, kan hij zelf gaan proberen dit tot stand te brengen.

Coalitie met VVD, CDA, D66, PvdA en GBZ in de maak

In eerste instantie is gesproken over een lijmpoging, maar dat bleek al snel niet realistisch. Doordat sommige partijen andere partijen uitsluiten, viel een aantal richtingen al snel af. Zo wilde D66 niet met PVV en OPZ in zee en PvdA en GL hadden eveneens een coalitie met PVV uitgesloten. Zodoende kwam de informateur uit op een college dat gesteund wordt door VVD, D66, CDA, PvdA en GBZ. “10 tegen 7 zetelsdaar kan je de komende twee jaar mee voortgaan;, aldus Van der Burg, die adviseerde om te gaan werken met een coalitieakkoord en geen raadsbreed gedragen akkoord. Ook moet er volgens hem een onafhankelijk onderzoek komen naar ‘de weg’. “Het kan niet zoals het nu is besloten. Misschien kan de raad met een nieuw besluit komen.;

PVV-fractievoorzitter Marco Deen vond het spijtig dat zijn partij werd uitgesloten: “U sluit hier 10% van de samenleving uit. Ik vind het ongehoord en onze steun zullen wij dan ook nooit geven.;

Met Peter Kramer (OPZ) voorop, dankten alle raadsleden Van den Burg voor zijn goede en snelle werk. Toen Martijn Hendriks (VVD) aan Van der Burg vroeg of hij ook de formateur wilde worden, was zijn antwoord volmondig ja. Waarna voorzitter Moolenburgh de vergadering sloot met de woorden: “En graag zo snel mogelijk een nieuw bestuur, alstublieft!;

(Een uitgebreider verslag staat in de Zandvoortse Courant van donderdag 28 mei (week 22)