Wethouder Hendriks (r.) bespreekt het parkeerbeleid in de commissie
Wethouder Hendriks (r.) bespreekt het parkeerbeleid in de commissie

Akkoord nadert over aanpassingen parkeerbeleid

Actueel

De voorstellen om het parkeerbeleid te verbeteren kunnen rekenen op veel waardering maar stuit tegelijkertijd ook op nieuwe kritiek. Dat bleek uit de commissievergadering van woensdagavond 8 maart. Enerzijds wordt de werkwijze van de wethouder geprezen, anderzijds moet het parkeren op eigen terrein (POET) toch nog eens onder de loep. Maar bovenal moet het imago van Zandvoort omtrent parkeren voor bezoekers rechtgezet worden, vindt de raad.

Voor dit agendapunt hadden drie insprekers zich aangemeld. Allemaal complimenteerden zij de wethouder over de wijze waarop met de kritiek uit de evaluatie is omgegaan.

Allereerst kreeg Tom van der Veen het woord, vertegenwoordiger van Ondernemersbelangen Zandvoort (OBZ). Hij heeft nog een aantal zorgen die met deze aanpassingen niet voldoende weggenomen worden. Van der Veen zegt over de voorgestelde POET-regeling, waardoor ook die mensen op straat kunnen parkeren, dat het voor een nieuw ongelijk speelveld kan zorgen.

Hij stuurde de raad een brief, waar maandag nog een aanvulling op kwam, waarin twee scenario’s voor een ‘prijs differentiatie’ worden beschreven. “In een zoektocht naar een goede balans tussen toerisme en het belang van inwoners”, doet Van der Veen het voorstel om nog eens te kijken naar de parkeerkosten voor bezoekers.

Ook Clementine Lentink, namens Logies Zandvoort (de kleinere logiesverstrekkers), uitte vanachter de insprekersmicrofoon duidelijke kritiek op de positie van de (verblijfs)toerist. “De balans tussen inwoners en bezoekers lijkt nu volledig weg.” Vooral door de tarieven in de woonwijken op te laten lopen tot 8 euro per uur zouden toeristen volgens Lentink nu gedwongen in plaats van verleid worden elders te parkeren. “Bezoekers die te lang moeten lopen, komen niet meer”, vreest zij.

Derde inspreker was Arlan Berg namens de standplaatshouders. Hij is ondernemer op de Noordboulevard en voorziet een probleem met bezoekers die aanspraak maken op een weekkaart. Hij ziet nu al een grote druk op de parkeercapaciteit. “Het staat vaak vol met campers en mensen van de strandhuisjes nemen ook al aardig wat plek in, daar kan niet nog een grote groep weekparkeerders bijkomen.”

Melkkoe
Michiel Hermsen van D66 vindt het dagtarief van 88 euro veel te rigoureus en is van mening dat de auto niet mag verworden tot een ‘melkkoe’. Hij vindt dat er een duidelijk onderscheid moet zijn tussen wat wel en niet acceptabel is om aan de toerist te vragen. De manier van ontmoediging is volgens Hermsen nu een stap te ver gegaan.

Ook coalitiefracties CDA en VVD vinden het bedrag te hoog. Sven Drommel noemde het ‘absurd’ en vindt het verschil tussen het huidige tarief van € 3,50 en het voorgestelde tarief van € 8 veel te groot. Beide partijen pleitten voor een betere balans tussen bezoeker en inwoner in deze.

Jong Zandvoort betreurde het ontstane beeld dat Zandvoort de toerist uit het dorp wil hebben. “Desondanks zijn wij inderdaad van mening dat de woonwijk van de inwoners is”, aldus Marloes Paap. Zij vroeg daarom aan de wethouder ter verduidelijking hoe vaak de grotere parkeerterreinen eigenlijk vol staan, om de druk op de woonwijken beter inzichtelijk te maken.

OPZ probeerde bij monde van Belinda Göransson ‘het imago dat aardig is aangetast door berichten in de media’ te herstellen. “Het had zo mooi geweest als er een kop in de krant had gestaan met de strekking ‘Parkeren in Zandvoort kan een hele dag voor € 15.” Zij wees hierbij op de grotere parkeerterreinen waar niet het hogere progressieve tarief geldt. “We geven de inwoner de vrijheid en ruimte om te bewegen door het dorp. Dat geldt ook voor bezoekers, daar faciliteren we mogelijkheden voor.”

Jong Zandvoort deed later nog de oproep richting de media om de voorgestelde kop van Göransson te gebruiken. VVD’er Sven Drommel reageerde hierop met: “We hoeven het niet af te schuiven op de media, als we zelf aan de knoppen kunnen draaien. En wat ons betreft hoeft dat maar een klein beetje, om daarmee niet de toerist af te schrikken.”

Verantwoordelijk wethouder Martijn Hendriks zei over het tarief dat er afgelopen seizoen een te klein verschil was van één euro tussen woonwijk en parkeerterreinen. “Dat is de reden dat voor dat progressieve tarief, te beginnen bij € 4 en na 2 uur tot € 8 per uur, is gekozen.”

POET
Met de aanpassing van de POET-regeling, waardoor mensen met parkeergelegenheid op eigen terrein ook aanspraak maken op een bewonersvergunning, ziet een aantal partijen een nieuw probleem zich voordoen. “Gaat men dan niet onnodig op straat parkeren?” was een terugkerende zorg, onder meer geuit door OPZ, GroenLinks en VVD. Later werd dit ondersteund door meer partijen.

Drommel (VVD) deed nog de suggestie om wellicht een extra ‘virtuele zone C’ in te stellen voor mensen met een POET, waardoor er meer zicht hierop komt. “Technische uitdagingen vragen om een technische oplossing.” Wethouder Hendriks was het eens dat hierop nog wat moet gebeuren en zei ermee aan de slag te gaan.

Parkeerservice
Maaike Koper (PvdA) stelde vragen over de technische staat van de web-App van Parkeerservice. “Bewoners ondervinden op dit element een van de grootste strubbelingen.” Koper gaf aan dat bijvoorbeeld een bewonersvergunning nog steeds kan worden verwijderd, met risico op boetes. “Ook het aanmelden van bezoekers moet echt snel beter.”

Wethouder Hendriks had op dit punt een mededeling die velen teleurstelden. “De app waarmee Parkeerservice bezig is, is er nog niet en loopt flinke vertraging op. De digitale verbeteringen op het bestaande systeem worden naar mijn inschatting wel zo snel mogelijk doorgevoerd.”

De portefeuillehouder liet zich ontvallen zich zorgen te maken over de toekomst van de samenwerking met het achterliggende bedrijf van Parkeerservice. “We zitten er boven op en doen er alles aan om het werk gedaan te krijgen.” Het betekent in elk geval dit zomerseizoen nog geen grote stap naar een gebruiksvriendelijkere app.

Al met al was er woensdagavond een gemene deler over de ‘snelheid en voortvarendheid’ waarmee de problemen die aan het licht kwamen na de evaluatie worden opgepakt. Over twee weken bespreekt de gemeenteraad het nogmaals en besluit dan in de setting van de raadsvergadering of akkoord kan worden gegaan met het voorstel ‘Wensen en oplossingen parkeren’.

Jelmer Koper