Afbeelding
Foto: Een parkeermeter in Oud Noord

Opnieuw aanpassingen in parkeerbeleid

actueel

Het nieuwe parkeerbeleid dat per 1 juli in Zandvoort is ingegaan, krijgt per 1 november een aantal (tijdelijke) aanpassingen. Het is al de tweede keer dat het college aanpassingen doet, terwijl de evaluatie nog moet plaatsvinden.


De directe aanleiding hiervoor zijn signalen van bewoners. Volgens het college is er, vooruitlopend op de evaluatie die deze maand nog zal plaatsvinden, ruimte om op een tweetal knelpunten al tegemoetkomingen te doen. Per 1 november wordt de Bewonersregeling ook in Oud Noord geldig en de Bewoners Centrum mogen door hoge parkeerdruk vanaf dan ook in Zuid parkeren.


Bewonersregeling ook in Oud Noord


Met de huidige Bewonersregeling kunnen inwoners per dag maximaal 2 uur gratis in Nieuw Noord en Zuid parkeren. Daar komt straks Oud Noord bij. Aanvankelijk was de Bewonersregeling hier niet te gebruiken vanwege de hoge parkeerdruk die er naar verwachting met het nieuwe parkeerregime nog zou zijn. Op basis van gegevens van de afgelopen maanden lijkt in Oud Noord de parkeerdruk sinds 1 juli echter gedaald.


Bewoners Centrum ook in Zuid


Met het nieuwe parkeerbeleid is er ook een nieuwe indeling van vergunninggebieden gekomen. Dit heeft met name voor bewoners aan de oostzijde van het centrum tot gevolg dat zij in een ander gebied moeten parkeren. Het blijkt echter dat hier sprake is van een relatief hoge parkeerdruk. In Zuid lijkt ondertussen de parkeerdruk voldoende laag om een parkeerplek te bieden aan bewoners van Centrum die in hun eigen gebied geen vrije plaats kunnen vinden.


Voorlopig blijft het bij deze twee wijzigingen. Bij andere bezwaren zijn, naast juridische bezwaren, onduidelijkheid of tegenstrijdigheid in de signalen die de gemeente heeft ontvangen. Binnenkort volgen bewonersbijeenkomsten en een enquête. Hierover wordt de komende weken gecommuniceerd via de gemeentelijke kanalen en de Zandvoortse Courant. De bedoeling is dat alle gewenste aanpassingen ruim voor het volgende zomerseizoen doorgevoerd zijn.


Eerdere aanpassingen


Het is sinds 1 augustus mogelijk om met de Bewonersregeling meerdere keren per dag een kenteken aan te melden, wel nog steeds met een maximum van 2 uur per dag. Vergunningparkeren op Boulevard Paulus Loot, Grote Krocht, Flemingplein en in de Haltestraat is niet toegestaan. Omdat dit voor hulpverleners op praktische bezwaren stuitte, is het voor hun per 15 juli mogelijk om hier met een hulpverlenersvergunning te parkeren.