Wethouder Martijn Hendriks
Wethouder Martijn Hendriks

Parkeren voor inwoners wordt eenvoudiger

Actueel

Vorig jaar direct na het zomerseizoen werd het nieuwe parkeerbeleid versneld geëvalueerd. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in een voorstel dat deze week naar de gemeenteraad is gestuurd. Wethouder Martijn Hendriks verwacht dat met de voorgestelde oplossingen de belangrijkste knelpunten verholpen zullen worden.

De meest in het oog springende maatregel is de nieuwe indeling in vergunningsgebieden. Dat zijn er nu vier en het worden er twee. Hiertoe wordt Zandvoort opgedeeld in twee grote zones. Zone A is het centrum (met uitzondering van de Haltestraat en De Grote Krocht) en het gebied direct achter de boulevard (inclusief Admiralenbuurt en Parkwijk). Zone B beslaat de rest van Zandvoort. Bewoners uit Zone A mogen met hun bewonersvergunning in zowel Zone A als Zone B parkeren. Bewoners uit Zone B mogen onbeperkt in Zone B parkeren. Daarnaast kunnen zij via de bewonersregeling voor een beperkte duur in Zone A parkeren. Op deze manier wordt geregeld dat voortaan iedere Zandvoorter overal in Zandvoort mag parkeren, met uitzondering van de grote parkeerterreinen en winkelgebieden zoals Haltestraat en De Grote Krocht.

Een andere belangrijke versoepeling betreft de inwoners met een zogenoemde POET (parkeerplek op eigen terrein). Zij kunnen voortaan ook een bewonersvergunning aanvragen met dezelfde voorwaarden en rechten als bewoners zonder POET. Hier geldt enkel een uitzondering voor bewoners van een complex waarvoor maatwerkafspraken gemaakt zijn over parkeren, zoals de LDC garage. Zij komen echter wel in aanmerking voor de bewonersregeling.

Om de parkeerdruk in woonwijken te verminderen, worden toeristen en bezoekers door een ingrijpende tariefsverhoging (nog meer) ontmoedigd om er te parkeren. Na de eerste twee uur betalen zij voortaan acht euro per uur. Bovendien zullen automobilisten ‘van buiten’ nog nadrukkelijker worden gewezen op de grote parkeerterreinen aan de rand van het dorp, zoals de parkeergarage LDC, de boulevards, P De Zuid, Favaugeplein en de haakse parkeerplekken aan de Cort. van der Lindenstraat/Frans Zwaanstraat. Hier is parkeren veel voordeliger en zijn er vaak ook goedkope meerdaagse kaarten beschikbaar.

Andere verbeteringen en oplossingen die in het nieuwe plan worden benoemd zijn de technische problemen met het digitaal aanmelden en afmelden van bezoekers, het reserveren van parkeerplekken, goedkopere tarieven bij de sportvelden, bewegwijzering en de introductie van speciale vergunningen voor houders van een gehandicaptenkaart en vrijwilligers bij maatschappelijke instellingen. Verder wordt het wintertarief verlaagd naar € 1 per uur. Om hotels en pensions tegemoet te komen, is er een pilot in de maak voor een soort laad- en losplekken. Gasten kunnen daar naar voorbeeld van de zogenoemde ‘Kiss & Ride’ regeling op vliegvelden dichtbij hun verblijfadres aankomen en vertrekken.

Wethouder Hendriks vertrouwt erop dat met de voorgestelde maatregelen tegemoet wordt gekomen aan de meest gehoorde wensen uit de samenleving; meer bewegingsvrijheid voor inwoners, meer duidelijkheid in tarieven en tariefzones, verbetering van techniek van aanvragen/aanmelden digitale vergunningsproducten, beter tegemoet komen aan de wensen van specifieke doelgroepen en het beter faciliteren van toeristen en bezoekers.

Het is de bedoeling dat de verbeterde parkeerregeling per 1 juli, als lopende vergunningen aflopen wordt ingevoerd. Nieuwe vergunningen krijgen mogelijk eenmalig een geldigheid van anderhalf jaar, zodat per 1 januari 2025 kalenderjaren gehanteerd kunnen worden. Het raadsstuk met de voorstellen voor het parkeerbeleid wordt woensdag 8 maart in de commissievergadering en de daarop volgende raadsvergadering door de gemeenteraad besproken.
Het volledige raadstuk is hier te raadplegen.

Piet Bom

Beluister hier het interview van Hans Botman met wethouder Martijn Hendriks bij Goedemorgen Zandvoort van ZFM: