Afbeelding
Foto: Het nieuwe parkeerbeleid geldt ook in Zandvoort Noord

“Recht doen aan duidelijke kritiek op parkeerbeleid”

actueel

Er is grote onvrede over het parkeerbeleid dat sinds 1 juli 2022 van kracht is in Zandvoort. Dat bleek woensdag 11 januari uit de resultaten van het evaluatieonderzoek. Wie de beantwoording van de wethouder, de reacties uit de raad en de bewoording van de onderzoekers erop naslaat ziet een overeenkomst: ‘recht doen aan de kritiek van bewoners, ondernemers en bezoekers’. Daar duiken we wat dieper in. Want het statement kan wel duidelijk zijn, maar wat moet er concreet gebeuren?


29% van de respondenten die meedeed aan de enquête geeft aan niet tevreden te zijn. 41% zegt helemaal niet positief tegenover het regime te staan. In totaal deden 2.252 personen mee aan de enquête. 1.968 zijn inwoner van Zandvoort, 73 ondernemer en 213 bezoeker. In reacties, waarbij ook de tijdens de evaluatieperiode georganiseerde bewonersavonden zijn meegenomen, kwam vooral de digitale omgeving naar boven als ‘doorn in het oog’. Ook de wijze waarop de regeling voor parkeren op eigen terrein (POET) een ongelijkheid creëert, stuit op forse kritiek. Het meest deprimerende cijfer is nog wel de 56% van de respondenten die aangeven het nieuwe regime eerder als een achteruitgang dan een vooruitgang te zien.


Meer over de resultaten valt te lezen in dit artikel.In een gevraagde reactie van D66 bevestigt voorman Michiel Hermsen met de kennis van nu spijt te hebben van de snelle invoering van het parkeerbeleid. Hij rekent dit voor een belangrijk deel zichzelf aan als toenmalige coalitiepartij. Volgens hem is er bijvoorbeeld nog echt een slag te slaan in de verscherping van de zonering. “Mensen die tot het Centrum of Oud-Noord gebied horen moeten meer uitwijkmogelijkheden krijgen, zoals personen uit de andere gebieden die wel ruimte hebben”, licht Hermsen toe. De communicatie vanuit de gemeente over de digitale omgeving moet en kan bovendien ook beter, voegt hij daar nog aan toe.


Ook coalitiepartij CDA realiseert zich dat zij niet om deze uitkomsten heen kan en wijst op veel terugkerende problemen waar zij als partij eerder voor waarschuwde. “Maar wij vertrouwden er door toezeggingen van het vorige college op dat deze pijnpunten voor de invoering werden verzacht of helemaal werden weggenomen”, aldus fractievoorzitter Kevin Stephan. Hij baalt ervan dat dat niet is gebeurd en men nu vooral wordt geconfronteerd met slecht functionerende praktische zaken. “Dat er nu een concrete en heldere opgave ligt voor noodzakelijke aanpassingen moge duidelijk zijn.” Vooral voor de POET-regeling moet volgens Stephan snel een beter model komen. Ook voor de invulling van ‘zwerfplekken’ moeten oplossingen worden geboden.


Positief


Voor Hermsen is de algehele opgave na de presentatie van vorige week kraakhelder. Hij wacht nu op zijn beurt op de voorstellen waar het college mee komt. Toch vindt Hermsen het in deze niet onbelangrijk om te benadrukken dat de belangrijkste doelen nog altijd wel worden bereikt: “Zoals het terugdringen van de parkeerdruk en minder overlast van toeristen voor de deur door het wegvallen van de vergunning. Tegen het fiscale systeem blijkt geen groot bezwaar en dit moet dus ook standhouden.”


CDA’er Stephan herkent dat het beleid al min of meer zijn vruchten afwerpt en erkent eveneens dat de doelen moeten blijven staan. “Bewoners in de Stations omgeving en Oud-Noord geven aan een flinke vooruitgang te hebben geboekt in de parkeermogelijkheid. In wijken als deze, waarvoor het beleid initieel bedoeld was, zien we zichtbaar effect.” Hij vindt dat de positieve kant niet onderbelicht mag blijven. Maar voorop staat dat de ervaring van de Zandvoorter een dikke onvoldoende scoort. “Daarom moeten we alles wat nodig is doen om het parkeerbeleid wél werkbaar en gebruiksvriendelijk te maken.” Daarbij worden fundamentele wijzigingen niet uitgesloten.


Voor Zandvoort


Jerry Kramer van Jong Zandvoort, de partij die met onder meer dit thema de verkiezingscampagne in ging (met succes), gaf zaterdag in een interview op ZFM Zandvoort aan dat het echt zaak is om het regime ‘fors bij te slijpen’. “Wanneer de huidige vergunningen komende juli aflopen zou je iets nieuws moeten doen en moet je daarbij ook de vraag stellen aan Zandvoort of dit is wat men nog steeds wil. Dan luister je pas echt naar je inwoners.” Deze evaluatie is hierin de eerste stap, licht hij toe.


“Ons werd verweten waarom wij niet vóór juli hebben ingegrepen. Wij zagen dat als een kansloze missie.” Jong heeft in de afgelopen maanden korte lijntjes onderhouden met de wethouder en op kleine schaal participatie op touw gezet om tussentijds aan de knoppen te kunnen draaien.


In de raadsbijeenkomst vorige week woensdag kon de partij, net als veel andere partijen, zich dan ook vinden in de manier waarop wethouder Martijn Hendriks het proces de komende maanden wil inrichten. Het college verwacht volgende maand mogelijke voorstellen te concretiseren. De portefeuillehouder komt met die voorstellen dan begin maart terug bij de raad.


Jelmer KoperDe volledige evaluatie parkeerbeleid is hier te vinden.

Afbeelding