Sfeerverlichting is een van de vele dingen die met een ondernemersfonds gefinancierd kunnen worden
Sfeerverlichting is een van de vele dingen die met een ondernemersfonds gefinancierd kunnen worden

Praat vanavond ook mee over vernieuwing van het ondernemersfonds

Actueel

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de doorontwikkeling van het bestaande Innovatiefonds naar een Ondernemersfonds. Vanavond, dinsdag 14 maart, wordt hierover vanaf 19.30 tot 21.00 uur een bijeenkomst gehouden in de Blauwe Tram en alle ondernemers zijn hiervoor van harte uitgenodigd. 

Sinds 2017 heeft Zandvoort het Ondernemers-/Innovatiefonds Zandvoort (IFZ), van waaruit verschillende activiteiten en initiatieven gefinancierd worden die bijdragen aan de Zandvoortse economie, het toerisme en ondernemerschap.

In 2021 is het Innovatiefonds geëvalueerd. Vervolgens is door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Ondernemers Belangen Zandvoort (OBZ) en IFZ, ondersteund door een extern bureau, onderzocht wat er nodig is om het fonds richting de toekomst te optimaliseren.

Het huidige fonds wordt gefinancierd vanuit een reclamebelasting. De werkgroep staat achter het idee om de financiering van het IFZ vanaf 1 januari 2024 te laten plaatsvinden op basis van een opslag op de Onroerendezaakbelasting (in plaats van de reclamebelasting). Hierdoor worden meer ondernemers betrokken en vindt er een eerlijkere verdeling van de financiering plaats.

Zandvoortse ondernemers die hierover mee willen denken zijn vanavond van harte welkom van 19.30 tot 21.00 uur in de Blauwe Tram, Louis Davids Carré 1 (naast de bibliotheek). Meer informatie is verkrijgbaar via ondernemersmanager FloorThomasse: info@ondernemersmanagement.nl.


Afbeelding