admin
admin Foto: Presentatie Innovatiefonds

Presentatie Innovatiefonds

Algemeen

Presentatie Innovatiefonds

Maandag 10 oktober worden de plannen aangaande het Innovatiefonds in de Haven van Zandvoort gepresenteerd. De initiatiefnemers hebben hun oorspronkelijke plannen aangepast naar aanleiding van op- en aanmerkingen en aanvullende informatie die tijdens twee openbare vergaderingen zijn ingebracht.

Vanuit het Kernteam zijn ondernemers al enige tijd in gesprek over het oprichten van een Innovatiefonds. Een Innovatiefonds is een ‘pot met geld&rsquowaar vrijwel alle ondernemers aan bijdragen. Met dit bedrag kunnen extra investeringen gedaan worden die ondernemen in Zandvoort ten goede komen. Het gaat om nieuwe, aanvullende initiatieven van, voor en door ondernemers. Dit fonds is één van de wensen van ondernemers, die staan omschreven in het Convenant Pop Up, Retail &Horeca dat vorig jaar is ondertekend.

In juni zijn twee bijeenkomsten gehouden, waar de opzet werd besproken met alle Zandvoortse ondernemers. Iedereen kon op die bijeenkomsten, maar ook via het speciaal hiervoor geopende mailadres en tijdens de openbare vergaderingen van het Kernteam, reageren en meedenken. Met de aanvullende informatie zijn de initiatiefnemers verder aan de slag gegaan en daar is nu een conceptvoorstel uit voortgekomen. In de Zandvoortse Courant van deze week is een paginagrote advertentie geplaats met meer informatie over het Innovatiefonds.

De initiatiefnemers presenteren hun aangepaste plan op maandag 10 oktober om 20.30 uur in De Haven van Zandvoort. U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom om mee te praten of te luisteren.