Het lage hekwerk langs de Zeeweg
Het lage hekwerk langs de Zeeweg Foto: Willem van der Sloot

Einde aan onnodig hertenleed eindelijk in zicht

Actueel

Zandvoorter Willem van der Sloot, bij veel bewoners ook wel bekend als ‘de hertenfluisteraar’, is er al jaren mee bezig: de veiligheid voor herten in het duingebied bij de Zeeweg. Een moeizame strijd, want oplossingen zijn weliswaar eenvoudig, maar politiek ligt het allemaal ingewikkeld. De eerste stap lijkt nu eindelijk gezet, dankzij de gemeente Bloemendaal. Voorwaarde is echter wel dat ook Zandvoort over de brug komt. De gemeenteraad vergadert er binnenkort over. De moties om de strijd van Willem te steunen liggen al klaar.

Jaarlijks komen bij aanrijdingen op de Zeeweg zo’n 25 herten om het leven. Vaak is ook de schade aan auto’s zeer groot en het mag een wonder genoemd worden dat er tot nu toe geen zwaargewonden zijn gevallen onder automobilisten, hun inzittenden of andere verkeersdeelnemers. Het oplossen van het probleem is in de praktijk eenvoudig - het plaatsen van (hogere) hekken - maar politiek-bestuurlijk ligt de situatie ingewikkeld omdat er veel partijen bij betrokken zijn en iedereen het probleem, en met name de kosten voor die eenvoudige oplossing, bleef doorschuiven naar de ander.

Eerste stap gezet

Willem van der Sloot probeert deze situatie al sinds 2018 op de politieke agenda te krijgen. Hier in ons dorp, maar ook in Bloemendaal. Tot nu toe zonder succes. De gemeenten en ook andere betrokken partijen erkenden wel het probleem, maar niemand nam initiatief omdat niemand in zijn eentje voor de kosten wilde opdraaien. Daar lijkt nu eindelijk verandering in te komen. Dankzij de gemeente Bloemendaal. Al moeten andere partijen nog wel over de brug komen. Ook Zandvoort.

Motie in Zandvoort 

Donderdag 2 februari heeft de gemeenteraad van Bloemendaal unaniem B&W opgedragen om in mei met een voorstel te komen voor gezamenlijke financiering van het aanbrengen van hoge hekken langs de Zeeweg, zoals deze er al staan bij het Ecoduct. De partij ZEE, die Willem al heel lang steunt in zijn strijd, is van plan om voor de raadsvergadering van 21 februari a.s. een motie in te dienen om aan het plaatsen van deze hekken een financiële bijdrage te leveren: “Onze inwoners en bezoekers maken ook gebruik van de Zeeweg. Het kan niet zo zijn dat er eerst menselijke slachtoffers moeten vallen, voordat er eindelijk wat gebeurt”, aldus fractievoorzitter Mirko Gerrits.

Marco Deen (PVV) reageert positief op het nieuws dat er een motie komt: “Als de motie van ZEE oproept om een financiële impuls te geven dan zullen wij die zeker steunen. En als ZEE nergens mee komt zullen wij het doen. Wij zijn hier als partij immers ook al jaren voor aan het pleiten. Ook in de Provincie.” En vlak voor het ter perse gaan van deze krant bereikte ons het bericht dat Michiel Hermsen namens D66 de Bloemendaalse motie ook hier heeft ingediend. Inclusief de vaststelling dat het deel van de Zeeweg waar het om gaat grotendeels bij Bloemendaal hoort. “Ik heb die opmerking in nauw overleg met mijn collega’s in Bloemendaal laten staan. De verhouding welke bijdrage Zandvoort en Bloemendaal ieder gaan leveren is nog onderwerp van overleg. Al vind ik ook altijd dat als je ergens last van hebt en je daar aandacht voor vraagt, dat je dan ook een gedeelte moet betalen. Wat mij betreft is die bereidheid er, hopelijk ook bij de rest van de raad.”

Standpunt Provincie nog onduidelijk

De gezamenlijke financiering van de hogere hekken lijkt hierdoor nu wel concreter in zicht te komen. Maar hoe de Provincie, die ook financieel moet bijdragen, erin staat is nog niet duidelijk. De woordvoerder laat ons weten dat deze kwestie onderwerp is van lopend onderzoek naar verbeteringen aan de Zeeweg: “De staat van de hekken is in dat kader onderwerp van gesprekken die wij (ambtelijk) voeren met de terreinbeheerders en de gemeente Bloemendaal. Over de uitvoering van de motie die donderdag door de gemeenteraad is aangenomen hebben wij nog geen concrete afspraken gemaakt met de gemeente Bloemendaal.”

“Maar we zijn op de goede weg”, aldus Marco Deen, “en laat wat ons betreft duidelijk zijn dat alle credits aangaande dit dossier volledig op het conto van Willem van der Sloot moeten komen. Hij hoopt dat het hek er al voor de winter zal staan, maar mijn ervaring leert dat nog niet zo snel zal lukken. Ik hoop met Willem vurig dat ik daarin ongelijk zal krijgen.”

Pierre Winkler