Raadsvergadering van dinsdag 26 maart 2024
Raadsvergadering van dinsdag 26 maart 2024

Meerderheid gemeenteraad voor inperking toeristische verhuur

Politiek

De gemeenteraad heeft met de gehele Toeristische Visie 2040 ingestemd. Discussie was er vooral over het inperken van de toeristische verhuur van 120 naar 30 dagen. Daarnaast besprak de politiek dinsdagavond tijdens de raadsvergadering twee ‘moties vreemd’ over het vergoeden van een psychosociale hulphond en het laadpalenbeleid. 

Na een reeks hamerstukken werd als eerste de Toeristische Visie 2040 besproken. D66 en OPZ dienden dinsdagavond een amendement in om de 30-dagen maatregel uit de visie te schrappen. Kritiek van deze partijen is vooral dat de handhaving van het huidige beleid niet op orde zou zijn, waardoor illegaliteit opspeelt. “We hebben meermaals gevraagd naar onderzoek”, gaf Michiel Hermsen (D66) aan. “Het verbod op de verhuur van een tweede woning is in het huidige beleid ook al geregeld. Alles draait om handhaving.”

Coalitiepartijen Jong Zandvoort, CDA en VVD gaven dit amendement geen steun. “Uit beantwoording van vragen, gesteld door de PvdA, blijkt dat ook de handhaving deze inperking wil. Dat is voor ons voldoende reden om voor de maatregel te zijn”, stelde Ralf Endstra (CDA). 

Karim el Gebaly (GroenLinks) benadrukte in zijn termijn ook het belang van het terugdringen van de toeristische verhuur. “Als je kijkt naar het gemiddeld aantal dagen dat Nederlanders op vakantie gaan, dan komt dat precies rond die 30 uit. Dus waarom zou je als Zandvoort zo’n extra aanzuigende werking, van 120 dagen, in stand willen houden? Veel vergelijkbare toeristische trekpleisters hebben allemaal een inperking van 60 of minder dagen.” 

El Gebaly werd in zijn termijn veelvuldig geïnterrumpeerd. “Ik hoor een zeer foute argumentatie”, reageerde Hermsen, “je straft hiermee de mensen die zich gewoon aan de regels houden, terwijl het handhaven van de problemen tekort blijft schieten.”

Mirko Gerrits (ZEE), die mensen een extra inkomen ‘gunt’, vindt vooral dat je met deze maatregel het woningtekort niet tegen gaat. 

Maaike Koper (PvdA) viel GroenLinks bij. “De PvdA strijdt al zes jaar voor deze maatregel. Je perkt hier illegaliteit echt mee in. We hebben de problemen van insprekers gehoord in de commissie.”

Wethouder Lars Carree verdedigde in zijn beantwoording over de ‘30-dagen discussie’ zijn maatregel. “Niemand is tegen neveninkomsten voor inwoners. Maar we moeten voorkomen dat het een commerciële businesscase wordt, dat is het probleem hier. Een gelijk speelveld met bedrijfsmatige accommodaties is ook iets om niet te vergeten. 

Daarnaast geeft hij aan dat op het punt van handhaving sowieso nog maatregelen worden getroffen. “Zodra de hele visie wordt vastgesteld, wordt ook een apart uitvoeringsplan gemaakt voor de inperking van de toeristische verhuur”, beargumenteerde de wethouder verder. “Daarbij hoort ook een handhavingsstrategie.”

Spaarpotje

In de tweede termijn ging het nog even door over de toeristisch verhuur. En dan vooral over het geld dat mensen er mee verdienen. “Woningen zijn geen verhuureenheden”, bestreed Marloes Paap (Jong) nogmaals het amendement van D66 en OPZ over toeristische verhuur. “Als je voor duizenden euro’s kan verhuren, is het eerder een verdienmodel dan een neveninkomst. Start dan een leuke onderneming of neem een tweede baan erbij, als je die inkomsten wil.”

“We moeten de illegaliteit aanpakken, niet mensen die nu wat geld overhouden in hun spaarpotje”, aldus Gerrits (ZEE).

Hermsen (D66) kondigde alvast aan tegen alle toekomstige uitvoeringsvoorstellen te stemmen die te maken hebben met het inperken van de toeristische verhuur. Uiteindelijk redde het amendement van D66 en OPZ het niet. Zeven stemmen voor, acht tegen.

Adviseur

Het ging bij de toeristische visie ook over een wijzigingsvoorstel van Patrick Berg (OPZ). De ouderenpartij ziet de opbrengsten van een strategisch adviseur niet voor zich. Hij riep het college daarom op om het budget voor deze persoon te schrappen en om alleen voor de komende twee jaar geld uit te trekken. Ook wil OPZ binnen een jaar een evaluatie van de persoon. 

Dit stuk kon op weinig steun rekenen, alleen van de PVV. De VVD heeft liever een heel plan, dan een half plan. “Daarom is het juist verstandig om het budget voor de strategisch adviseur wel vast te stellen”, aldus Sven Drommel. Ook de andere partijen zien het als een belangrijke investering. 

Wethouder Lars Carree vindt een evaluatie na een jaar van de strategisch adviseur te vroeg. “Je kan pas na twee of drie jaar zien of resultaten ook echt zijn geboekt.” Hij raadde het amendement van OPZ af. “Medewerkers van de gemeente evalueren we niet in beleid, alleen de resultaten”, voegde Carree daar nog aan toe. 

Ook dit amendement werd door een meerderheid van de raad afgeschoten. De hiermee ongewijzigde Toeristische Visie 2040 werd vervolgens aangenomen. Alleen de PVV-fractie was tegen. OPZ stemde verdeeld. Patrick Berg was tegen, de rest van de fractie voor. 

Budget voor hulphond

Michiel Hermsen (D66) lichtte met veel energie zijn motie vreemd toe. “Ik las het artikel in de Zandvoortse Courant vorige week, over het niet vergoeden van een hulphond. Hier moet wat aan veranderen.” De partij stelt voor per direct aanvragen voor psychosociale hulphonden in behandeling te nemen en te vergoeden via de WMO-regeling en hier beleid op te maken. Portefeuillehouder Gert-Jan Bluijs erkende de problemen maar zei er meteen bij dat bekostiging uit de WMO niet gaat lukken. Na een wijziging van de motie, waardoor wordt gevraagd naar een snelle oplossing op maat, werd deze unaniem aangenomen door de gemeenteraad. 

Laadpalen

Jong Zandvoort diende tot slot een motie vreemd in over laadpalen. Samen met CDA en GroenLinks doen zij het voorstel om bij het laadpalenbeleid een aantal punten mee te nemen, waaronder het terugdringen van de hoge kosten en een pilot met kabelgootjes. Wethouder Martijn Hendriks ziet dit als een goede steun in de rug. “De hoge prijzen in onze gemeente ten opzichte van de regio, heeft zeker onze aandacht.” De motie kreeg steun van een ruime meerderheid. 

Jelmer Koper