admin
admin Foto: Gemeente Zandvoort verliest.

SNAW wint rechtszaak over fietspad

Algemeen

Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen wint rechtszaak over fietspad

De provincie Noord-Holland zou begin 2016 starten met de aanleg van het omstreden fietspad in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). De rechter oordeelde echter dat de financiële belangen van de provincie niet opwegen tegen het verlies aan natuur. De provincie en de gemeente Zandvoort verliezen met deze uitspraak de voorlopige voorziening voor het fietspad dwars door de Amsterdamse Waterleidingduinen.

De provincie Noord-Holland zou in september 2014 starten met de aanleg van het fietspad. Het tracézou gaan lopen vanaf de ingang Oase van de AWD, langs de noordoostelijke rand van het natuurgebied naar de natuurbrug Zandpoort over de Zandvoortselaan. Het fietspad is een grote wens van de regio Zuid-Kennemerland en provincie omdat het de ontbrekende schakel is voor een betere recreatieve verbinding tussen de Haarlemmermeer en de Zandvoortse kust. Maar door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie liep dit jaar de planning al een vertraging op.

Natuurschade zou meevallen
Tijdens de rechtszitting betoogde de provincie dat zij een verlies van &euro230.000 maken als het fietspad medio 2016 niet klaar is. Er werd al &euro20.000 uitgegeven aan het plaatsen van amfibieschermen om de zandhagedissen te weren terwijl de juridische procedures nog liepen. Kosten nog moeite zijn door de provincie gespaard om dit fietspad mogelijk te maken en gaven met veel ingediende rapporten aan dat het wel meeviel met de natuurschade. Kort voor de rechtszaak, aangespannen door de stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen, heeft de stichting contact gehad met EFRO, zij is degene die de EU subsidie toekent voor de natuurbrug Zandpoort. Zij verzekerde dat de subsidie geen gevaar liep, zelfs als het fietspad in 2016 nog niet af was. De provincie kwam tijdens de rechtszaak met een recente mail waarin de EFRO het tegenovergestelde verklaarde. Echter eist de EFRO dat een fietspad over het ecoduct moet aansluiten op bestaande fietspaden. Dat is inmiddels gerealiseerd want via de natuurbrug kan men veilig oversteken en verder fietsen via bestaande fietspaden.

Beschermd dier
Hoewel het sinds een paar jaar met de populatie van de zandhagedis weer beter gaat is de zandhagedis nog steeds een beschermd dier. Het geplande fietspad loopt vlak langs een zeer groot en belangrijk leefgebied van de hagedis dus lopen zij gevaar om doodgereden te worden. Natuurbelang is de enige natuurorganisatie die tegen het fietspad procedeerde en haalde 14.406 handtekeningen op. De stichting trok in 2009 ruim 500 deelnemers met een actiewandeling. Ook zijn circa 80% van de miljoen jaarlijkse bezoekers tegen een fietspad in dit unieke gebied. Voorlopig gaat er dus geen ‘grijsduin&rsquoverloren, blijven de 200 grote bomen staan, wordt er geen complete duintop afgegraven en worden honderden zandhagedissen niet in hun bestaan bedreigd. Want zolang de rechter zich inhoudelijk nog niet uitspreekt over de aanleg van het fietspad mag er niets gedaan  worden.