Stembureau Tweede Kamerverkiezingen
Stembureau Tweede Kamerverkiezingen

Bonnetje vervroegde verkiezingen naar Den Haag

Actueel

Burgemeester David Moolenburgh vindt niet dat zijn inwoners hoeven op te draaien voor het besluit in Den Haag om vervroegde Tweede Kamerverkiezingen uit te schrijven. Zodoende kan minister de Jonge een factuur uit Zandvoort tegemoet zien van € 95.000.

Afgelopen november hebben de gemeenten in allerijl vervroegde Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd. De organisatie van deze verkiezingen en de kosten die daarbij gepaard gingen waren echter gepland en gebudgetteerd voor 2025. Tot op heden is nog niet bekend of budget beschikbaar zal worden gesteld om de kosten van deze verkiezingen te dekken.

De gemeente Zandvoort heeft daarom dinsdag een factuur ten bedrage van € 95.000 voor de organisatie van de verkiezingen gestuurd naar Hugo de Jonge, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tijdens de behandeling van de najaarsnota in de raadsvergadering van november 2023 is een motie aangenomen om het ministerie een factuur te sturen voor de kosten die Zandvoort heeft gemaakt voor het organiseren van de tussentijdse verkiezingen. Burgemeester David Moolenburgh: “Het kan ons inziens niet zo zijn dat als de Haagse politiek de keuze maakt om vervroegde verkiezingen uit te schrijven, wij de kosten daarvan moeten verhalen op de Zandvoortse inwoners. Dit geldt natuurlijk niet alleen in onze badplaats. Ik roep mijn collega’s van andere gemeenten op om ook een factuur te sturen.”