Vooralsnog is er geen locatie voor vluchtelingenopvang gevonden
Vooralsnog is er geen locatie voor vluchtelingenopvang gevonden

Gemeente gaat aan de slag met Spreidingswet

Actueel

Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de eerste consequenties van de Spreidingswet die 1 februari in werking is getreden. Doel van de wet is om te komen tot een evenwichtige verdeling van asielopvang over provincies en gemeenten. Elke gemeente heeft nu als taak om opvangplekken voor asielzoekers te realiseren.

Per gemeente is een aantal te realiseren opvangplekken vastgesteld. Die opgave is echter indicatief, dus kennelijk niet in beton gegoten. Ook per regio is een aantal vastgesteld, eveneens indicatief. Het aantal opvangplekken per provincie ligt echter vast. Voor Noord-Holland bedraagt het aantal opvangplekken 16.290, voor onze regio Kennemerland gaat het om 3.347 plekken en voor Zandvoort om 94 opvangplekken, waarvan er 8 geschikt moeten zijn voor Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV-ers).

De gemeenten in Kennemerland overleggen eerst aan een regionale regietafel hoe zij invulling geven aan de indicatieve opgave voor de regio. Dat overleg staat onder voorzitterschap van de Haarlemse burgemeester Jos Wienen. De regio’s en gemeenten overleggen vervolgens aan de Provinciale Regietafel (PRT) met aan het hoofd de commissaris van de Koning die voor 1 november van het jaar een provinciaal plan moet inleveren bij de staatssecretaris. Hierna volgt het verdeelbesluit dat uiterlijk 31 december wordt vastgesteld. Alleen als het gemeenten niet lukt om gezamenlijk de hele provinciale opgave in te vullen, kan de staatssecretaris zelf gemeenten aanwijzen en daarmee verplichten om asielzoekers op te gaan vangen.

Onderhandelingen

Wethouder Martijn Hendriks bevestigt dat het feit dat de opvangopgave indicatief is en dat gemeenten per regio aan een speciale tafel overleggen, betekent dat er kan worden samengewerkt en dat er over definitieve aantallen onderhandeld kan worden. Er staat dus iets op het spel tijdens het overleg aan de regietafels.

Het college bereidt nu een voorstel voor om met de raad van gedachten te wisselen over de wijze waarop Zandvoort kan voldoen aan de spreidingswet en het (regionale) vervolgproces. Wanneer dit voorstel gereed is en door de gemeenteraad kan worden besproken, is nog niet bekend. Wel staat vast dat er in het voorstel nog geen suggesties voor een opvanglocatie worden gedaan. “Afgelopen voorjaar werd gesproken over parkeerterrein De Zuid. Dat riep veel weerstand op en de vondst van asbest op het terrein heeft het er niet eenvoudiger op gemaakt. Daarom is er momenteel feitelijk nog geen locatie in beeld en willen we daar eerst met de raad over van gedachten wisselen”, aldus wethouder Hendriks.

Klik HIER voor de volledige raadsinformatiebrief.