Afbeelding

Stem op de toekomst van ons waterbeheer

Actueel

Ben jij 18 jaar of ouder en woon je in Zandvoort? Dan mag je op woensdag 15 maart naar de stembus. Je kunt dan niet alleen stemmen voor de provinciale staten maar ook voor de waterschappen. Zandvoort valt in het gebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. 

Op die manier kan je meebeslissen over het werk van Rijnland, want als inwoner van dit gebied heb je belang bij goed waterbeheer en daar betaal je belasting voor. Vind jij bijvoorbeeld dat er een duurdere, betere rioolwaterzuivering moet komen of vind je dat vervuilers harder moeten worden aangepakt?

Waar kun je straks nog wonen of is alles alleen maar water? Moeten we meer belasting gaan betalen of gaan we allemaal ons gedrag aanpassen? Of hoe kunnen we zo goed mogelijk omgaan met de weersextremen en klimaatverandering? Zomaar een aantal dilemma’s waar het algemeen bestuur (VV) van het waterschap besluiten over neemt. Besluiten die van invloed kunnen zijn op jouw toekomst. Om te bepalen waarin wordt geïnvesteerd is het dus belangrijk om te weten wat voor jou belangrijk is. Want de keuzes die we maken hebben gevolgen voor de toekomst van ons water. Dus laat je stem horen tijdens de Waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. 

Stemhulp
De waterschappen maken duidelijk dat er wat te kiezen valt, maar je kunt ook ontdekken wat er precies te kiezen is. Op Mijn Stem.nl kun je via stellingen ontdekken welke partij bij jou past.