Afbeelding
Foto: De gemeente en de ondernemers hebben een convenant gesloten

Convenant om samenwerking te bekrachtigen

actueel

De gemeente Zandvoort en ondernemerskoepel Ondernemers Belangen Zandvoort (OBZ) tekenen binnenkort een vierjarig convenant. Daarmee geven de partijen aan gezamenlijk de schouders te willen zetten onder de versterking van het vestigings- en investeringsklimaat van Zandvoort.


Zowel de gemeente als de ondernemers kijken terug op een geslaagde proefperiode. In 2021 is onder andere op dossiers als parkeren, het ‘Actieplan Zandvoort Centrum’ en projecten als Entree en Badhuisplein en natuurlijk de Dutch Grand Prix intensief samengewerkt. Er zijn mooie resultaten geboekt en nu willen de partijen deze ingeslagen weg van duurzame en sterke samenwerking met elkaar vervolgen.


De ambitie is om met deze professionele samenwerking tussen publieke en private partijen een sterk ondernemers- en vestigingsklimaat te realiseren. Ondernemers en bedrijven moeten zich in alle seizoenen optimaal kunnen ontplooien en ontwikkelen. Het behoud van het unieke karakter van het dorp Zandvoort staat daarbij wel voorop.


Een aantal speerpunten die in het convenant zijn opgenomen zijn het verstevigen van de jaarrond economie, het profileren van Zandvoort als vestigingslocatie, het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en het versterken van de samenwerking en vergroten van de betrokkenheid.


Ondernemersmanager


Op verzoek van OBZ en gemeente Zandvoort zal Janneke den Ouden, de ondernemersmanager van 2021, de positie van ondernemersmanager ook in 2022 vervullen. Janneke heeft het afgelopen jaar bewezen als verbinder tussen gemeente en ondernemersverenigingen van meerwaarde te zijn en heeft daarmee van alle partijen veel vertrouwen gekregen. Als ondernemersmanager zal zij in opdracht van OBZ, en in het verlengde daarvan met de gemeente Zandvoort, werken aan de uitvoering van de publiek-private samenwerking.


Binnenkort zal het convenant officieel ondertekend worden.