Convenant ondertekend
Convenant ondertekend Foto: Gillis Kok

Gemeente en ondernemers professionaliseren samenwerking

Algemeen

Dick Hulsebosch (OBZ), ondernemersmanager Janneke Den Ouden en wethouder Ellen Verheij

Gemeente en ondernemers professionaliseren samenwerking

Dinsdag eind van de middag is in de raadzaal een intentieverklaring ondertekend waarin de samenwerking tussen de gemeente en Ondernemersbelangen Zandvoort (OBZ) voor het lopende jaar wordt geregeld. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring per 2022 wordt omgezet naar een vierjarig convenant.

Doel van de nu geformaliseerde samenwerking is onder meer het jaarrond versterken van het Zandvoortse vestigings- en investeringsklimaat. Een speciale ondernemersmanager zal als spil en aanjager tussen de gemeenschappelijke ambities van de gemeente en OBZ fungeren. Die rol zal tot aan het einde van dit jaar worden vervuld door Janneke den Ouden. Zij werkte sinds begin vorig jaar als kwartiermaker ondernemersmanagement in opdracht van de gemeente mee aan de uitvoering van de actie-agenda uit de gemeentelijke economische visie. In die functie kreeg zij in korte tijd veel vertrouwen van de ondernemersverenigingen en de gemeente. Voor de invulling van de positie ondernemersmanager vanaf 2022 zal een openbare selectieprocedure gehanteerd worden.

Naast verantwoordelijk wethouder Ellen Verheij en OBZ-voorzitter Dick Hulsebosch werd de intentieverklaring door de voorzitters van alle afzonderlijke OBZ-leden ondertekend. OBZ is de koepelorganisatie waar alle Zandvoortse ondernemersverenigingen bij zijn aangesloten. Dat zijn er acht: Ondernemers Vereniging Zandvoort, Vereniging Bedrijventerrein Noord, verenigingen van zowel seizoensgebonden als permanente strandpachters, Vastgoedvereniging Zandvoort, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zandvoort, Vereniging van Standplaatshouders en het Hoteloverleg Zandvoort. Binnenkort volgt in deze krant een nadere kennismaking met de nieuwe ondernemersmanager.

Piet Bom