De commissieleden kregen waterijsjes uitgedeeld
De commissieleden kregen waterijsjes uitgedeeld Foto: Jelmer Koper

Zomerse sferen tijdens commissievergadering in Zandvoort

Politiek

Dinsdagavond werd de eerste commissievergadering na het zomerreces voorgezeten door Karim el Gebaly (GroenLinks). Hij vertelde zijn commissieleden dat de PvdA vanavond het woord zal voeren namens zijn partij, bij afwezigheid van de GroenLinks-commissieleden. 

Na de opening volgde zoals gebruikelijk de rondvraag. Vragen aan de hand van actualiteit, traditioneel bomvol na het zomerreces. Patrick Berg (OPZ) greep deze kans aan om o.a. aandacht te vragen voor het onderhoud van de speeltuintjes. “Ik signaleer nog steeds schade en troep van storm Poly begin juli.” 

Kevin Stephan (CDA) vroeg zich af wanneer de graffiti waarmee meerdere muren in Zandvoort deze zomer werd beklad, wordt verwijderd. “En kan dit naast de openbare ruimte ook voor huiseigenaren vanuit de gemeente geregeld worden?”

Op vragen van OPZ over oude parkeermeters die nog steeds door het dorp staan, gaf wethouder Martijn Hendriks toe dat het ook voor het college een doorn in het oog is. Toch kon hij geen zekerheid geven over wanneer deze worden verwijderd, mede omdat Liander tegelijkertijd de stroomvoorziening van de oude palen moet omzetten naar de nieuwe. Ook wethouder Jan-Jaap de Kloet kon geen eenduidig antwoord geven over wanneer het laatste passagepand wordt gesloopt. Dit betreft restaurant Le Grand Prix, wat begin dit jaar werd uitgekocht door de gemeente voor ruim 6 ton. 

Hamerstukken

Vervolgens werden de eerste vijf agendapunten binnen een half uur afgedaan en grotendeels doorgegeven als hamerstuk voor de raadsvergadering. Onder meer de wijziging van de APV die plaats vindt in verband met de omgevingswet dit per 1 januari 2024 in werking treedt. 

De wijziging voor het Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland (Spaarne Werkt) kan ook op veel steun rekenen. Ronald van Tiggelen waarschuwt de voorzitter zelfs even dat zijn ‘hamer niet oververhit raakt’. Wel hebben D66 en OPZ vragen over de invulling van een informatieprotocol. Het stuk wat nog niet compleet is, maar wordt uitgewerkt zodra het raadsstuk wordt aangenomen. 

Water

Het rioleringsplan werd net geen hamerstuk. Op vragen van OPZ over wateroverlast reageerde wethouder Hendriks dat ook met dit nieuwe plan ‘toekomstige piekbuien’ voor overlast kunnen zorgen. De PvdA-fractie hield het stuk uiteindelijk aan als bespreekstuk, Roel Broer wil nog overleggen met zijn partijfractie. 

In lijn met water werden de volksvertegenwoordigers ook getrakteerd op iets verkoelends. Op deze tropisch hete dag kregen zij een waterijsje uitgedeeld. De vrolijke zomersfeer was nog duidelijk te merken in de zaal.

Boulevard De Favauge

De herinrichting van Boulevard de Favauge gaat naar verwachting geen grote gevolgen hebben voor bevoorradingsroutes voor ondernemers en de bestaande strandafgangen. Die voorkeur van het college kreeg steun van de raad, vooral vanuit de coalitiepartijen. Het stuk dat voorlag bood nog twee andere zogeheten ‘scopevarianten’ aan. Dit betekent letterlijk de kaders die worden gesteld aan vervolgplannen en ontwerpen voor dit prominente stuk boulevard. 

ZEE en GroenLinks wezen op de toegankelijkheid van de boulevard die in het geding komt met de keuzes die voorliggen. Ook OPZ vroeg hier in tweede termijn aandacht voor. PvdA ziet eigenlijk niets in de twee alternatieve opties die zijn voorgesteld. 

De wethouder De Kloet gaf de raad wel mee dat de verplaatsing van strandpaviljoens ter bescherming van de duinrand op dit moment nog geen prioriteit heeft. Dit zei hij na meerdere vragen over compensatie voor de economische gevolgen voor ondernemers van gedwongen verplaatsing. “Vanuit de omgevingsdienst (OD IJmond, red.) klinken nog geen urgente waarschuwingen”, aldus De Kloet.  

LED kleur

De commissie ging voortvarend te werk deze avond. Rond tien uur kwam men al toe aan agendapunt 14 van de 16. De discussie over de kleur van LED verlichting in het centrum leverde een bijzondere situatie op. Uit beantwoording van technische vragen bleek dat er maar drie klachten bij de gemeente officieel zijn binnengekomen over het licht dat te fel zou zijn.

Dit stipte de VVD aan en vond het om die reden de financiële kosten van 60.000 euro niet waard om de lampen naar een lagere felheid te brengen. Uiteindelijk bestond er bij de rest van de partijen toch een brede consensus om de sfeer van Zandvoort recht te doen door goed te kijken op welke plekken in het centrum, maar ook in andere wijken, welk lichtkleur het best past. 

Markt

Wat een aardig koele avond leek te worden, mondde toch nog uit in een verhitte discussie. Namelijk over het verdwijnen van de weekmarkt in Nieuw Noord per 1 oktober. Jong Zandvoort haalde hierin flink uit naar het college. Zij haalden onder meer een artikel van Zandvoort Inside aan, waaruit blijkt dat promotieacties aan alle kanten rammelde. Daarnaast focust de partij zich ook op de rol van de gemeentelijke marktmeester. “Doorgaans was deze persoon onzichtbaar en bijvoorbeeld niet aanwezig op een afspraak met een potentiële nieuwe marktkoopman.”

In zijn beantwoording herhaalde portefeuillehouder Lars Carree de eerder door het college geuite argumenten. Het is volgens hem nadrukkelijk geen economisch verhaal vanuit de gemeente om de markt te stoppen. De afname van het aantal ondernemers is de hoofdoorzaak, benadrukte Carree. De wethouder sloot echter niet uit dat op termijn een weekmarkt terug kan keren in Nieuw Noord. “Bij de herinrichting en opknapbeurt van de wijk zie ik toekomstperspectief voor een mogelijke terugkeer van een markt.”

Er volgde nog een discussie binnen de raad in hoeverre de gemeente zich voldoende heeft ingezet voor het behoud van de markt. Bij meerdere partijen bleven de twijfels. Over onder meer een beloofde promotieactie, waarvan flyers, als onderdeel daarvan, bij veel mensen nooit zouden zijn aangekomen vorig najaar. De volksvertegenwoordigers blijken welwillend om te kijken naar een toekomstperspectief voor deze ‘sociaal maatschappelijke belangrijke factor’. 

Jelmer Koper