Yucca’s in de duinen vernietigd
Yucca’s in de duinen vernietigd Foto: Joop van Nes

Yucca’s in Zandvoortse duinen vernietigd

Algemeen

Volgens natuurwebsite Nature Today troffen onderzoekers onlangs een populatie yucca’s aan in het duingebied bij Zandvoort. Omdat de planten een bedreiging vormden voor de duinflora en -fauna zijn ze verwijderd. Ook in andere duinen en natuurgebieden zijn de yucca’s ontdekt. Dat meldde Nture Today op haar website.

Yucca’s in Zandvoortse duinen vernietigd

In 2017 vonden vrijwilligers Niko Buiten en Corry van Breen van Nature Today tijdens een planteninventarisatie bij Zandvoort de Yucca (Yucca flaccida) op enkele duintoppen in het duingebied Kraansvlak, dat onderdeel is van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid. Omdat de vestiging van de exoot in het duingebied een bedreiging vormde voor de duinflora en -fauna in het zeedorpenlandschap van Zandvoort meldden zij de vondst aan duinbeheerder PWN. Begin februari 2018 zijn de planten verwijderd uit het duin, meldt Nature Today op hun website.

De planten hebben dikke, leerachtige bladen met een scherpe punt en kunnen forse struiken vormen. Oorspronkelijk komen ze uit Amerika, waar ze in gebieden met open zandgronden groeien. Hoe de yucca’s in de Nederlandse duinen zijn terechtgekomen is nog onbekend. In Amerika is de yuccamot, die andere planten bestuift, verantwoordelijk voor de voortplanting. Maar in Nederland komt dit insect niet voor.

?