Tekening van theater De Krocht na de beoogde verbouwing
Tekening van theater De Krocht na de beoogde verbouwing

Renovatie theater De Krocht gaat ruim twee keer zoveel kosten

Actueel

De verbouwing van theatergebouw De Krocht gaat minimaal het dubbele kosten dan was geraamd. In oktober 2021 ging de gemeenteraad akkoord met een krediet van 1.105.000 euro. Tijdens de komende commissievergadering op 15 mei vraagt wethouder Gert-Jan Bluijs de raad om een aanvullend bedrag van 1.245.000 euro. 

Tussen 2021 en 2024 is er veel gebeurd in de wereld, zo ook in de bouwwereld. Denk aan gestegen kosten voor personeel, materiaal, transport, etc. Op de aanbesteding bij vier partijen reageerde slechts één aannemer. 

“Het extra bedrag is behoorlijk”, geeft Bluijs toe. De wethouder heeft zowel cultuur als financiën in zijn portefeuille. “We zijn nu bijna drie jaar verder en de kosten zijn behoorlijk gestegen. Dat eerste bedrag was gebaseerd op globale cijfers. De kosten van een renovatie zijn aan de voorkant lastig in te schatten. Kijk naar de verbouwing van de Tweede Kamer.” In de tussentijd moest er ook onderzoek worden gedaan naar vleermuizen. “Die vliegen er wel, zoals op zoveel plaatsen, maar nestelen er niet”, zegt Bluijs.

Volgens Bluijs zal het ophoesten van ruim één miljoen euro extra niet onoverkomelijk zijn. “Het geld is er, er zijn voldoende reserves. Er is momenteel een overschot van 6,6 miljoen euro. Daarentegen kijken we wel of er misschien nog iets te besparen is. Maar ik kijk twintig, dertig jaar verder. Het moet voor iedereen een fijn gebouw worden.”

De wethouder zou wel graag willen dat er snel met de renovatie kan worden begonnen. “Het is voor de culturele sector en het verenigingsleven een belangrijke ruimte en ook eigenlijk het enige theatergebouw in Zandvoort. Ik hoop dat dit geen extra vertraging zal opleveren en dat de vernieuwde Krocht in het tweede of derde kwartaal van 2025 weer in gebruik kan worden genomen.”

Met een gebruikersgroep overlegt Bluijs regelmatig over het beheer en de horeca in zowel theater De Krocht als de Blauwe Tram. Zowel Theo Smit, uitbater van De Krocht, als Herman van der Zwet, beheerder van de Blauwe Tram, gaat met pensioen. En Marcel Busscher van Rabbel Race Café in de Blauwe Tram heeft aangegeven dat hij de tweejarige overeenkomst aan het einde van dit jaar niet wil verlengen.

Bluijs: “Wellicht kunnen de Blauwe Tram en De Krocht aan elkaar gelinkt worden op het gebied van horeca en beheer. De gesprekken hierover zijn al gaande. Gelukkig hebben sommige gebruikers voor hun uitvoeringen al een nieuwe tijdelijke plek gevonden, zoals in de Protestantse kerk. En ik denk even hardop mee, misschien kan toneelvereniging Hildering een keer uitwijken naar Nieuw Unicum.” Dat laatste doet Jazz in Zandvoort ook de komende maanden.

Hans Botman

Theater De Krocht