De panden zullen vanuit de trein niet zichtbaar zijn
De panden zullen vanuit de trein niet zichtbaar zijn

Origineel plan als impuls voor voortgang Curiedex bouwproject

Actueel

Afgelopen december werd door het college het Stedenbouwkundig Plan Curiedex vastgesteld. De volgende stap naar uitvoering van het project is het ondertekenen van een anterieure overeenkomst, maar eerst moet een oplossing worden gevonden voor de verhuizing van enkele bedrijven.

Kort nadat in de zomer van 2019 de plannen voor integrale herontwikkeling van de Curiedriehoek en het Corodexterrein (inmiddels beter bekend als Curiedex) schipbreuk leden, staken ondernemers van Vereniging Bedrijventerrein Zandvoort (VBZ) de koppen bij elkaar en kwamen met een plan om het gebied gefaseerd en deels zelf te ontwikkelen. Het idee werd verwelkomd door de gemeente en ook Pré Wonen was enthousiast.

Vijfhonderd nieuwe woningen

Nadat coronaperikelen twee jaar lang de voortgang van het project enigszins had gefrustreerd, werd begin 2022 het Stedenbouwkundig Programma van Eisen door de gemeenteraad vastgesteld en afgelopen december volgde de Vaststelling Stedenbouwkundig Plan Curiedex. Het project is opgedeeld in zeven plandelen, waarmee in totaal circa vijfhonderd nieuwe woningen zijn gemoeid. Twee van de plandelen voorzien in een gemengde bestemming met op de begane grond ruimte voor bedrijven. In een toelichting bij het plan schrijft de gemeente dat er voor deze plandelen nog een oplossing moet worden gevonden voor de verhuizing van enkele bedrijven die daar nu nog zijn gevestigd.

VBZ is al geruime tijd bezig met het vinden van een oplossing voor deze losse eindjes die de voortgang van het project belemmeren. “Dat is nog niet zo eenvoudig, want de ruimte binnen de gemeentegrenzen is beperkt. Het gaat om Zandvoortse ondernemers die je niet zomaar kan verhuizen naar een andere gemeente. Wat ons betreft is de strook langs het spoor ter hoogte van de Einsteinstraat zeer geschikt om nieuwe bedrijfsruimten neer te zetten. Daarmee zou het probleem in één keer kunnen worden opgelost”, aldus betrokken ondernemer Wim Brugman die tevens deel uitmaakt van de projectgroep Curiedex.

Verscholen in een duin

Bouwen langs het spoor is aan regels gebonden. Het betreffende terrein is echter geen eigendom van ProRail, maar van de gemeente en dat vereenvoudigt de zaak. “Met steun van het Ondernemers Innovatiefonds hebben we eind 2022 een mooi ontwerp laten maken, waarbij de nieuwbouw als het ware zit verscholen in een duin en dus voor treinreizigers geheel aan het oog is onttrokken. De gemeente is er al enige tijd druk mee bezig en het zou fijn zijn als er snel knopen worden doorgehakt, zodat verder oponthoud bij de realisatie van Curiedex voorkomen kan worden. Het lijkt zo simpel…”, verzucht voorzitter van Vereniging Bedrijventerrein Zandvoort, Hanneke Mel-Schipperijn.

Piet Bom

Bekijk hier het projectplan voor het bouwen van extra bedrijfsruimten langs het spoor.