Afbeelding
Foto: Ondernemers en raadsleden proberen de deelscooters uit op het circuit

Ondernemers en raadsleden: veel samen te doen!

actueel

Woensdagochtend 8 juni heeft de vers geïnstalleerde gemeenteraad kennisgemaakt met de Zandvoortse ondernemers. Tijdens een informeel ontbijt bij Bernie’s op Circuit Zandvoort werd er volop gepraat, maar men was het er collectief over eens dat er ook veel moet worden ‘gedaan’.


De ochtend begon met een rondje circuit. Niet in een ‘McLaren’, maar op een elektrische scooter van ‘Felyx’ of ‘Go Sharing’. De raadsleden maakten kennis met deze vorm van deelmobiliteit op initiatief van ondernemer Tom van der Veen, die het liefst ziet dat de deelscooters deze zomer al in gebruik worden genomen in Zandvoort: “Deze vorm van deelmobiliteit biedt een groen alternatief om naar Zandvoort te komen. Door de inzet van deze scooters creëren we minder verkeersbewegingen met de auto, waardoor de parkeerdruk lager zal worden.”


Samenwerking


De ondernemers werken samen in de stichting OBZ (Ondernemers Belangen Zandvoort), de koepelvereniging van ondernemersverenigingen. Vanuit het OBZ wordt de verbinding gezocht met ambtenaren, wethouders en op deze woensdagochtend met de kersverse Zandvoortse raadsleden. Dat de ondernemers nadrukkelijk op zoek zijn naar samenwerking, blijkt ook uit het betrekken van de grote partijen in Zandvoort. Want Circuit Zandvoort, de grote hotels en Holland Casino Zandvoort schoven ook aan bij deze ontbijtsessie. “Met de komst van de Formule 1 naar Zandvoort is er kans om te investeren in de 365-dagen-economie. Dat kunnen we alleen succesvol doen met een gezamenlijke focus vanuit de gemeente, Circuit Zandvoort en de ondernemers”, aldus van Van der Veen.


11 ambities


De inzet van OBZ is om Zandvoort nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers, bewoners en ondernemers. Experimenteren met deelmobiliteit is één van de 11 ambities die OBZ de komende jaren wil realiseren. Voorzitter van OBZ Dick Hulsebosch lichtte de verschillende ambities kort toe en ondernemersmanager Floor Thomasse nodigde ondernemers en raadsleden uit om tijdens een korte speeddate met elkaar in gesprek te gaan over deze ambities.


Doen!


Er werd uitbundig gediscussieerd en er zijn direct vervolgafspraken gemaakt. Over één ding waren de ondernemers en de raadsleden het alvast roerend eens: om de grote ambities voor Zandvoort te verwezenlijken, is samenwerking de sleutel én moet de stap naar ‘doen’ vlot gemaakt worden. De ondernemers zijn hierbij voorstander van pilots of experimenten. Met korte pilots of proefprojecten kunnen er waardevolle data worden verzameld over een onderwerp. Deze data zijn zeer waardevol bij het vormgeven van het uiteindelijke beleid en de gevolgen hiervan voor de betrokkenen. Zo sluit nieuw beleid nog beter aan bij de wensen van onze bewoners, bezoekers en ondernemers.


Pierre Winkler