Gerard, Ronald en Eric bespreken de natuurvriendelijke oever
Gerard, Ronald en Eric bespreken de natuurvriendelijke oever

Podcast Tierelier: De natuurvriendelijke oever van het Westerkanaal

Podcast Tierelier

Tierelier is een podcast over de natuur in en rond Zandvoort en omgeving. De afleveringen zijn o.a. te vinden op Spotify, maar ook via de websites van IVN Zuid-Kennemerland, De Zandvoort Podcast en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Maandelijks wordt een Zandvoorts onderwerp gepubliceerd. Deze keer gaat het over de natuurvriendelijke oever van het Westerkanaal in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

In november 2021 is een begin gemaakt aan de afgraving van de oostelijke oever van het Westerkanaal. Dit in het kader van een project onder leiding van Maarten van Kampen. Doelstelling is om de voorheen steile oever van het 4,3 km lange traject om te toveren in een natuurvriendelijke, licht glooiende oever waar flora en fauna alle kans krijgen om zich te ontwikkelen.

De ontwikkeling van de oeverflora wordt, naast het feit dat het oeverzand van nature al zaden herbergt die nu de kans krijgen tot wasdom te komen, een handje geholpen door het uitstrooien van zaadhoudend maaisel. Het is hierdoor gewoon wachten op de komst van een aantal kenmerkende vocht- en kalkminnende duinplanten (o.a. rietorchis, parnassia e.a.).

Ook wordt op verschillende plaatsen langs de oever riet teruggeplaatst. Het zand dat vrij gekomen is bij de afgraving van de oever wordt vervolgens weer gebruikt bij de ophoging van een aantal gebieden waar het kwelwater te hoog staat en er geulen voor het water gecreëerd moeten worden. Zo worden twee projecten gelijktijdig op een slimme manier gecombineerd. Het Westerkanaal en het daarmee verbonden Noordoosterkanaal begrenzen over hun volle lengte een groot deel van het (voor de bezoeker niet toegankelijk) infiltratiegebied.

Vanaf de betonweg aan de westzijde van het Westerkanaal heeft de wandelaar een goed zicht op de afgegraven oever. Inmiddels is het project zo’n negen maanden gevorderd en wordt het tijd om eens een kijkje te gaan nemen of en zo ja, welke effecten al waarneembaar zijn. IVN-natuurgids Eric van Bakel en Ronald Cassee van Podcast Tierelier, de natuurpodcast van Zuid-Kennemerland, spraken met AWD-boswachter Gerard Scholten en vogeldeskundige Cecile Bleijs.

Gezamenlijk hebben zij een aantal punten van de oevers langs het traject bezocht en een reportage van hun bevindingen gemaakt. Welke plantenpioniers treffen zij aan, welke vogels bevolken de zandoevers en wat leeft er in het glasheldere water? Daarnaast is er in de reportage natuurlijk de nodige aandacht voor het project en doet boswachter Gerard voor geïnteresseerde luisteraars een plechtige belofte. Tijdens hun tocht langs het kanaal deden de mannen een aantal bijzondere waarnemingen, waarvan er één wel heel bijzonder is…


Naast de maandelijkse themapodcasts, publiceert Tierelier wekelijks een podcast met een thema of nieuwsuitzending binnen de regio Zuid-Kennemerland. Tierelier is een samenwerking van IVN Zuid-Kennemerland, de Zandvoortpodcast, Thijsse’s Hof, Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen.