Afbeelding
Foto: Patrouille door de reddingsbrigade langs de Zandvoortse kust

ZRB en KNRM waken over veiligheid zwemmers, watersporters en strandgangers

zomer

De Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) zijn hulpdiensten die waken over de veiligheid op het strand en in de zee. Waar de KNRM vooral in actie komt bij nood op zee, ziet de ZRB toe op de veiligheid van zwemmers en watersporters, maar ook op het welzijn van alle andere strandgangers. In de praktijk is er regelmatig sprake van overlap en de twee vrijwilligersorganisaties werken dan ook vaak nauw samen.

Scroll down for English version 


Woordvoerder en vicevoorzitter van de ZRB Ernst Brokmeier zit al bijna vijfendertig jaar ‘in het vak’ en weet als geen ander wat er allemaal mis kan gaan in zee en op het strand. “Vorig jaar hadden we twee dagen achtereen een situatie met de rode vlag op het strand. Dat was ongekend, want een rode vlag, wat een algeheel zwemverbod inhoudt, is sowieso al een extreme zeldzaamheid. In een paar dagen hebben we toen ruim vijftig zwemmers in nood in veiligheid gebracht vanwege uitzonderlijk gevaarlijke stroming en in één geval kwam onze hulp helaas te laat... In totaal hebben we dat weekend zo’n driehonderd mensen geholpen, meestal vanwege klein leed zoals kwallenbeten, wespensteken, splinters en dergelijke. Een ander belangrijk onderdeel van ons werk is de coördinatie bij het terugvinden van zoekgeraakte kinderen.”


“Helaas zien we te vaak dat mensen die niet of niet goed kunnen zwemmen te ver in zee gaan, de waarschuwingsvlaggen negeren en zichzelf of anderen in de problemen brengen. Kun je niet zwemmen ga dan nooit dieper dan tot je knieën het water in en check altijd of er vlaggen of banners staan die voor gevaren waarschuwen”, aldus Brokmeier.


De Zandvoortse burgemeester David Moolenburgh is trots op het werk van de ZRB en KNRM. “Vergeet niet dat het allemaal vrijwilligers zijn die in een intensieve en tijdrovende training hebben geïnvesteerd. Met name in het hoogseizoen zijn ze onder soms moeilijke omstandigheden elke dag belangeloos in touw om toe te zien op de veiligheid van onze badgasten. Dat verdient veel respect.”


Bel bij Spoed altijd 112!
De Reddingsbrigade of KNRM worden dan direct met andere hulpdiensten opgeroepen. Bel voor overige vragen of informatie naar Reddingsbrigade Post Noord: 023-5712376, Reddingsbrigade Post Zuid: 023-5712687 of  KNRM station Zandvoort: 023-5714259.


Ernst Brokmeier van de Zandvoortse ReddingsbrigadeZRB and KNRM keep swimmers, surfers and beachgoers safe


The ZRB (Zandvoortse Reddingsbrigade, Zandvoort Rescue Brigade) and the KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, Royal Dutch Rescue Company) are two rescue organizations that protects the safety of everybody on the beach and in the water. The KNRM mainly responds to emergencies out on the seas, and the ZRB watches over the safety of swimmers and (kite)surfers closer to shore. In addition, they are also responsible for the safety off all other visitors on the beach. Of course, the work of the ZRB and KNRM regularly overlaps which is why the two volunteer organizations often work together.


Spokesperson and vice president of the ZRB Ernst Brokmeier has been in the ‘business’ for nearly 35 years and he knows better than most how dangerous the sea and the beach can be. “Last year we had two consecutive days that the red flag was hoisted on the beach. It was unprecedented because a red flag, which means bathing is completely prohibited, is extremely rare. During those few days we saved more than 50 swimmers that had gotten into trouble because of the exceptionally dangerous currents. In one case, our help came too late... That weekend we helped about 300 people in total, mostly because of minor injuries like jellyfish or wasp stings and splinters and such. Another important part of our job is coordinating the search for lost children.”


“Unfortunately we often see people who can’t swim or can’t swim well enough still go out too far in the sea. People may ignore warning flags and get themselves and others into trouble. If you can’t swim, never go into the water further than your knees, and always check for flags or banners that warn of dangers,” says Brokmeier.


De Zandvoort mayor David Moolenburgh is very proud of the work the ZRB and KNRM do. “Don’t forget, these are all volunteers that have invested in a lengthy and hard training process. Especially in high season they work hard every day, in sometimes very difficult circumstances, to keep our bathers and visitors safe, without asking for anything in return. That deserves so much respect.”


In an emergency, always call 112!
The rescue brigades are alerted immediately, as are the other land emergency services. For other issues or information, please call the North Station of the ZRB: 023-5712376, or the South Station: 023-5712687 or the Zandvoort Station of the KNRM: 023-5714259.

Afbeelding