Staatssecretaris Maarten van Ooijen was op bezoek bij Pluspunt
Staatssecretaris Maarten van Ooijen was op bezoek bij Pluspunt Foto: Heert-Jan van Keulen

Staatssecretaris roemt Zandvoortse eigenheid

Actueel

Maandagmiddag 6 mei was staatssecretaris Maarten van Ooijen in Zandvoort. Hij was samen met enkele medewerkers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te gast in Pluspunt, om te praten over hoe de gemeente Zandvoort omgaat met zorg en welzijn. 

De jonge staatssecretaris (34) was speciaal naar Zandvoort gekomen na een tip van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat hier mooie dingen gebeuren met geld van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), dat het Ministerie van VWS heeft gesloten met gemeenten, GGD’s en zorgverzekeraars.

Van Ooijen werd welkom geheten door burgemeester David Moolenburgh, wethouder Gert-Jan Bluijs en natuurlijk directeur Remco Wijnia van Stichting Pluspunt. 

Wethouder Bluijs heeft een aantal jaar geleden een lange termijn visie ontwikkeld om zorg en welzijn binnen de gemeente zelf te gaan organiseren met Stichting Pluspunt. Er zijn namelijk veel mensen in Zandvoort met problemen die ontstaan door eenzaamheid, één-oudergezinnen, verslavingen, te weinig geld om rond te komen en schulden. De uitdaging voor de gemeente is problemen op te lossen en te voorkomen dat ze ontstaan. Beleidsmedewerker Ron de Wolf heeft er zijn tanden in gezet en er is intussen heel veel gebeurd. Pluspunt heeft door de jaren heen steeds meer het coördinerende initiatief mogen nemen en heeft in 2022 deze taak officieel overgenomen van de gemeente. 

Uniek om eigen regie

Inmiddels organiseert Pluspunt sociaal maatschappelijk werk, zorg voor ouderen, jeugdwerk en preventie en nu ook de sociale wijkteams. Er wordt daarbij samengewerkt met veel verschillende organisaties uit de regio, maar Zandvoort is behoorlijk uniek in de eigen regie ervan. Pluspunt zet laagdrempelig in op het zoveel mogelijk collectief aanpakken van problemen. Samen krijg je gewoon meer voor elkaar. En dat vond de staatssecretaris heel mooi. 

De gemeente vindt het belangrijk dat in Zandvoort iedereen meedoet. Sleutelpersoon Vevean Popal regelt dat bijvoorbeeld praktisch, met als motto ‘Nieuwkomers verzanden niet in Zandvoort’. Haar functie is door haarzelf met hard werken gecreëerd en door Pluspunt omarmd. Een sleutelpersoon is de brug tussen nieuwe Nederlanders en Nederlandse instanties. Zij helpt met aandacht en advies, bemiddeling en signalering. 

Inspirerende dames 

Vevean organiseert ook elke vrijdag het Vrouwencafé in Pluspunt, waar vrouwen met allerlei nationaliteiten bij elkaar komen en elkaar kunnen helpen met van alles. Hatoun en Aya volgen allebei een opleiding waarmee zij ook volwaardig sleutelpersoon zullen worden. Alle drie zijn het sterke, inspirerende dames. Zij kregen verdiende complimenten en applaus van de staatssecretaris. 

Een ander voorbeeld van ‘Niemand verzandt in Zandvoort’ is Rob Spruyt van de Herstelacademie. Hij organiseerde onder meer de workshop ‘Luisteren zonder oordeel’ en de depressie-steungroep. Pluspunt regelde de samenwerking met de Herstelacademie, omdat er behoefte aan was. Het is mooi dat dit zo kan, vond ook de staatssecretaris.

Op de valreep kreeg de staatssecretaris nog een vraag uit het publiek: Hoe vindt u Zandvoort, vergeleken met andere gemeenten en organisaties waar u bent geweest? De staatssecretaris roemde de lange termijn visie van wethouder Bluijs, de nauwe samenwerking van de gemeente met Pluspunt en het goede gebruik van de financiering van het Gezond en Actief Leven Akkoord. En vooral de eigenheid van Zandvoort. “Blijf er goed voor zorgen!”, was zijn advies. 

Lies van Dinther