De leerlingen debatteerden onder leiding van de voorzitter, burgemeester David Moolenburgh
De leerlingen debatteerden onder leiding van de voorzitter, burgemeester David Moolenburgh Foto: Ebru van der Ploeg

OBS De Zeevonk winnaar jeugddebat 2023

Actueel

In het Zandvoortse raadhuis vond vrijdag 17 november het jaarlijkse jeugddebat plaats. Het is de afsluiting van het project Jeugd en Politiek aangeboden door de gemeente aan de leerlingen uit groep 8 van de Zandvoortse bassischolen.

De Oranje Nassauschool, Mariaschool, De Zeevonk, Hannie Schaftschool en De School hadden elk een afvaardiging van twee leerlingen aangewezen om met drie belangrijke stellingen met elkaar in debat te gaan. De stellingen gingen over duurzaamheid, meer speeltuintjes en cyberpesten. 

Er werd ondanks de vele argumenten over en weer op een goede manier naar elkaar geluisterd en daarbij zochten de teams samen naar oplossingen. De uiteindelijke winnaars Joya Verhoef en Mila Drommel van De Zeevonk wisten zich prima staande te houden, zij verdedigden hun zienswijze over het cyberpesten perfect. Een eervolle vermelding kregen Tobias v.d. Meij (Hannie Schaftschool) en Lotte Verheij (De School) voor hun deelname aan het debat. De overige debaters kregen van de aanwezigen op de publieke tribune een welverdiend applaus en van de griffier kregen zij een oorkonde uitgereikt.

Een uitgebreid verslag van het Jeugddebat 2023 leest u in de aankomende Zandvoortse Courant.