Het hekwerk langs de Zeeweg is in slechte staat
Het hekwerk langs de Zeeweg is in slechte staat

Hekwerk langs Zeeweg op losse schroeven

Actueel

De bouw van een hoger hekwerk langs de Zeeweg om herten te weren lijkt verder weg dan ooit. De gemeenteraad van Bloemendaal nam donderdag een amendement bij de begrotingsbehandeling aan om het budget daarvoor te schrappen. B&W van Bloemendaal, eigenaar van het bestaande hek, kan geen partijen vinden die mee willen betalen aan het nieuwe hek, dat zo’n 1,1 miljoen euro moet kosten.

Zandvoorter Willem van der Sloot, die jarenlang flink lobbyde voor een hoger hek, noemt het een ‘behoorlijke tegenvaller’. “Nu het jachtseizoen is geopend kun je er op wachten dat er weer herten op de Zeeweg verschijnen, wat tot levensgevaarlijke situaties kan leiden. Er moeten kennelijk eerst doden vallen. Bloemendaal ziet de noodzaak er gewoon niet van in.”

In de rijkste gemeente van Nederland vinden ze dat de provincie, de gemeente Zandvoort (dat al wel 20.000 euro toezegde wanneer andere partijen meedoen), PWN, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Waternet ook moeten meebetalen aan het nieuwe hek. Afspraken daarover verlopen stroef of worden helemaal niet gemaakt. Van der Sloot: “Ze hadden daar gewoon beter hun best moeten doen. Bloemendaal moet het voortouw nemen en de provincie had al min of meer toegezegd de helft van de kosten te willen betalen.”

De gemeenteraad van Bloemendaal noemde eerder een nieuw hekwerk langs de Zeeweg een goede oplossing om het gevaar van overstekend wild tegen te gaan. In het amendement geeft de raad het college het advies om het onderwerp ook te bespreken met de Metropoolregio Amsterdam, de Veiligheidsregio Kennemerland en het Mobiliteitsfonds.

Volgens de partij Hart voor Bloemendaal, indiener van het amendement, wordt de Zeeweg niet alleen door inwoners van Bloemendaal gebruikt, maar door de hele regio. De gemeenteraad komt hier zeker op terug als de beoogde samenwerking wel gestalte heeft gekregen. Rob Slewe van Zelfstandig Bloemendaal stelde voor om het huidige hek, waar veel gaten in zitten, te repareren.

Overigens nam de raad ook een motie aan (van GL en D66) om er naar te streven de snelheid op de Zeeweg terug te brengen naar maximaal 60 km/u.

Hans Botman