Vuurwerk op het strand aan banden gelegd
Vuurwerk op het strand aan banden gelegd Foto: Archief

Vuurwerkverbod op en rond Zandvoortse strand

Actueel

Eerder dit jaar maakte de gemeente al bekend te onderzoeken of het afsteken van vuurwerk op en rond het strand en de boulevard kan worden verboden. Veel inwoners en dieren ervaren overlast en om dit tegen te gaan is nu besloten om het afsteken van vuurwerk voortaan hier niet meer toe te staan.

Via de Algemene plaatselijke verordening is het sinds 2017 niet toegestaan om vuurwerk af te steken op door de gemeente aangewezen plaatsen of gebieden. In 2019 is het verbod uitgebreid met locaties rondom verzorgingstehuizen, begraafplaatsen en dierenopvang. Naast deze gebieden wijst het college nu ook het strand aan als gebied waar het niet toegestaan is om vuurwerk af te steken. De reden is overal hetzelfde: het afsteken van vuurwerk is overlast gevend en vervuilend voor de omgeving.

Wel blijft het mogelijk dat de burgemeester in het kader van specifieke evenementen een uitzondering kan maken om het afsteken van vuurwerk toe te staan. Ook tijdens de jaarwisseling blijft het in bepaalde gebieden toegestaan om vuurwerk af te steken.

Voor lopende aanvragen geldt een overgangsregeling. Dit betekent dat de aanvragen die al verleend zijn door kunnen gaan. Het gaat hier slechts om enkele aanvragen. Daarna zal het wat vuurwerkoverlast betreft een stuk rustiger worden aan het strand.