Onthulling van het certificaat
Onthulling van het certificaat

Kwaliteitscertificaat voor Taalhuis Zuid-Kennemerland

Actueel

Taalhuis Zuid-Kennemerland heeft op 4 mei 2023 een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet het Taalhuis aan belangrijke kwaliteitsnormen. Het certificaat werd afgelopen dinsdag in de bibliotheek onthuld door wethouder Lars Carree. 

Het Taalhuis Zuid-Kennemerland scoort op bijna alle onderdelen bovengemiddeld. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft de bevestiging gekregen dat de functies, organisatie en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

Het Taalhuis is erg blij met de uitslag. Martine Porienski-Botman, coördinator van het Taalhuis in dienst van gemeente Haarlem-Zandvoort, is trots op het Taalhuis: “Wij zetten ons in voor een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen. Ook als je de taal nog moet leren, je moeite hebt met lezen en schrijven of omgaan met de computer. Dat merken onze vrijwilligers, docenten, de partners waar we mee samenwerken, maar vooral de mensen die hulp nodig hebben met de basisvaardigheden lezen, schrijven, spreken, rekenen en digitale vaardigheden.”

Lars Carree: “Het succes van dit Taalhuis zit ‘m in de nauwe samenwerking tussen verschillende partijen. Korte lijnen zorgen voor een goed en passend aanbod voor onze inwoners. Naar schatting heeft in Zandvoort tussen de 10 en 15% moeite met basisvaardigheden lezen, schrijven, spreken, rekenen en digitale vaardigheden. In Zandvoort is sinds kort een Digitaalsterk! Centrum gestart in de bibliotheek, in samenwerking met Pluspunt. Hier kunnen inwoners terecht voor alle vragen rondom de computer en smartphone.”