De reddingsbrigade besteed ook veel aandacht aan de zwemvaardigheid van kinderen
De reddingsbrigade besteed ook veel aandacht aan de zwemvaardigheid van kinderen

Schoolzwemmen komt mogelijk terug in Zandvoort

Actueel

Schoolzwemmen werd in Zandvoort in 2011 afgeschaft uit budgettaire overwegingen. In 2016 deed D66 tevergeefs een poging om dat terug te draaien en afgelopen dinsdag diende Jong Zandvoort opnieuw een motie in over schoolzwemmen. Ditmaal werd de oproep breed gesteund; er komt een onderzoek.  

Want ook wethouder Lars Carree vond het een sympathiek voorstel. Wel stelde hij direct dat zwemlessen organiseren via school geen haalbare kaart is. De scholen hebben aangegeven daar geen tijd en mogelijkheden voor te hebben. Hij gaat onderzoeken hoe het wel weer mogelijk wordt dat alle kinderen een zwemdiploma kunnen halen. “Er hebben afgelopen jaar 60 kinderen zwemlessen gekregen via het Jeugdfonds Sport buiten het reguliere aanbod”, aldus Carree, die daarmee aangeeft dat de behoefte er zeker is. 

De meeste kinderen hebben gelukkig wel minimaal één zwemdiploma, weet Carree: “Bij een peiling in de bovenbouw op de Mariaschool had slechts één leerling geen diploma. Al kan dat aantal natuurlijk anders zijn op andere scholen.”

Vooruitlopend op het onderzoek meldde Carree dat schoolkinderen deze zomer, onder leiding van de Zandvoortse Reddingsbrigade, gratis zwemlessen in zee kunnen krijgen.