Op de locatie van de voormalige manege Rückert komen woningen
Op de locatie van de voormalige manege Rückert komen woningen

Woningbouw locatie Rückert niet alleen voor jongeren

Actueel

De nieuwbouw op het terrein van manege Rückert is niet alleen bestemd voor jongeren, zoals eerder de bedoeling was. De gemeenteraad nam dinsdag een motie van het CDA aan waarin werd gesteld dat er ook woningen voor andere doelgroepen (ouderen) moeten worden gerealiseerd.

De jongerenwoningen waren volgens het CDA te ruim ingetekend, van 60 tot 90 m2. “Dat kan anders’’, stelde Ralf Endstra van het CDA. Er kunnen volgens hem ook sociale huurwoningen worden gebouwd en de mix zou er voor moeten zorgen dat er een doorstroming op gang komt en is ook goed voor de sociale cohesie. En een kleinere maximale grootte kan er ook voor zorgen dat er meer dan de voorgenomen 50 tot 70 woningen worden gebouwd. Hij kreeg de raad volledig aan zijn zijde. 

Het college moet er volgens de aangenomen motie verder voor zorgen dat minimaal de helft van de woningen wordt toegewezen aan Zandvoorters. Wethouder Jan-Jaap de Kloet zal dus weer met Pré Wonen om de tafel moeten om de wijzigingen door te voeren. De Kloet ging verder niet in op het ‘zoekgebied’ (de strook duingebied van manege Rückert tot de Keesomstraat) voor eventuele nieuwbouw, die tot enige beroering leidde in Zandvoort-Noord met zelfs een petitie tot gevolg. Hij beloofde wel met ongeruste omwonenden in gesprek te gaan.