De Nieuwe Watertoren gezien vanaf de oostzijde
De Nieuwe Watertoren gezien vanaf de oostzijde Foto: impressie Springtij Architecten

‘De Nieuwe Watertoren’ Zandvoort krijgt nieuwe functie maar blijft een landmark

Actueel

Het kostte de architecten Kees Draisma en Gimill Mual veel hoofdbrekens om de bouwstijl van de Zandvoortse watertoren, ontworpen in 1952 door architect Jouke Zietsma, in ere te herstellen en zoveel mogelijk te behouden. De Nieuwe Watertoren, zoals het vernieuwde gebouw wordt genoemd, zal het meest in het oog springende landmark uit de wederopbouwperiode van de badplaats blijven, zo verzekeren de architecten.

Met de herinterpretatie van Springtij van het oorspronkelijke ontwerp worden verschillende monumentale elementen behouden, deels nagemaakt in de oorspronkelijke stijl en er worden nieuwe elementen op subtiele wijze toegevoegd. Eén van de belangrijkste adviezen van de commissie Welstand en Monumenten was het behoud van de monumentale waarden van de watertoren bij de nieuwe woonfunctie met 11 appartementen. De architect laat weten dat na veel studieschetsen de commissie het definitieve ontwerp officieel heeft goedgekeurd. Het nieuwe ontwerp voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

Karakter blijft behouden

Van de 71 jaar oude watertoren zal de betonnen kern met de twee waterreservoirs bij de herontwikkeling van de toren vernieuwd worden. De andere zaken die een monumentale waarde hebben zoals de lange trap met het wapen van Zandvoort in het hekwerk en de oude pompinstallatie blijven behouden en zichtbaar. Ook het exterieur wordt in de stijl van Zietsma hersteld; voor het nieuwe metselwerk van de toren is een industrieel karakter gekozen. De toegevoegde ramen worden geplaatst tussen verticale banden, geïnspireerd op het gebouw voor de bloembollencultuur uit Heemstede, ook naar ontwerp van Zietsma. Het silhouet en de Delftse School-architectuurstijl van de watertoren blijven intact. Zelfs de al jaren aanwezige slechtvalk krijgt zijn eigen plekje op het koperen dak terug.

Beeldbepalend

Naast de watertoren wordt Villa Maris, inclusief 14 appartementen, opnieuw gebouwd. Op en rond beide gebouwen wordt veel groen aangebracht en worden volwassen bomen gepland. Bij beide ontwerpen is de nieuwste stikstofberekening al gemaakt die binnen de normering valt. Voor de appartementen zijn in totaal 44 parkeerplaatsvoorzieningen aanwezig waarvan 19 plaatsen aangekocht zijn op het vernieuwde Watertorenplein.

Tenslotte geven de architecten aan dat er veel aandacht is besteed om ‘het icoon van de wederopbouw van Zandvoort’ ondanks een robuuster aanzicht, beeldbepalend te laten blijven in de skyline van de badplaats.

Nel Kerkman