Afbeelding
Foto: Het aangepaste ontwerp waartegen beroep werd aangetekend

Bezwaren tegen bouw reddingspost verworpen

Actueel

Het onderkomen van de Zandvoortse reddingsbrigade op het Zuidstrand is broodnodig aan vervanging toe. Het eerste ontwerp redde het niet vanwege een niet geslaagde aanbestedingsprocedure. Vervolgens kwam er een aangepast ontwerp maar de direct omwonenden en een naastgelegen ondernemer maakten bezwaar en stapten naar de rechtbank om hun gelijk te halen. 


Reddingspost ‘Ernst Brokmeier’ voldoet niet meer aan de huidige eisen. De draagconstructie is zwaar verouderd, de ventilatie is slecht en het botenhuis is te klein.  Ruim vijf jaar wordt er al gesproken over de bouw van een nieuw onderkomen maar het aangepaste ontwerp wierp vraagtekens op bij sommige buurtgenoten. Inmiddels rijzen de bouwkosten de pan uit en is er nog steeds geen zandkorrel verplaatst.


Een van de meest belangrijkste bezwaren kwam van direct omwonenden en van strandpaviljoen Ubuntu Beach. De drie omwonenden geven aan dat de hoogte van het ontwerp van de ZRB post in strijd is met de op die locatie geldende maxima. Verder vinden ze dat de reddingpost te veel naar voren richting zee wordt geplaatst en daardoor hebben zij vanuit hun woning uitzicht op de post en ondervinden ze lichthinder.


Echter Rijnland hanteert strenge regels wat betreft afstand duinvoet en gebouw. Verder geeft zij aan dat uitbreiding of herbouw van de reddingspost op de huidige locatie niet wenselijk is omdat het de aangroei van het duin onmogelijk maakt. De beoogde locatie is in overleg met onder meer Rijnland gekozen en er is hiervoor een watervergunning afgegeven. De rechtbank acht het van belang dat recht op een blijvend vrij uitzicht niet bestaat. Ook zal de genoemde lichthinder geen aanleiding geven voor overlast, aldus de rechtbank. De belangen van de nieuwe reddingspost wegen zwaarder.


De bezwaren van strandpaviljoen Ubuntu Beach richten zich meer op de uitstraling van het paviljoen. Het zicht aan de zuidzijde wordt voor bezoekers verminderd en nadelig beïnvloed. Dit heeft minder bezoekers tot gevolg, aldus de eigenaar van het strandpaviljoen. De rechtbank ziet geen aanleiding voor twijfel aan het oordeel van de welstandscommissie en vindt dat het ontwerp van de reddingspost sober en doelmatig is,  met een functie in het algemeen belang voor watersporters en strandbezoekers en met een goede bereikbaarheid voor hulpdiensten.


De rechtbank verklaart het beroep van zowel de direct omwonenden als Ubuntu Beach ongegrond. Dat betekent dat de verleende omgevingsvergunning in stand blijft. Of beide partijen in hoger beroep gaan is onbekend.  


Nel Kerkman