20 september 2019

David Moolenburgh geïnstalleerd als burgemeester van Zandvoort

Donderdagavond is tijdens een speciale raadsvergadering ten overstaan van veel Noord-Hollandse, regionale en lokale bestuurders, David Moolenburgh beëdigd als 19e burgemeester van Zandvoort. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk nam de eed af en van locoburgemeester Joop Berendsen kreeg Moolenburgh de ambtsketen omgehangen.

Raadslid en vervangend raadsvoorzitter Astrid van der Veld zat de bijzondere raadsvergadering voor, die niet alleen via internet thuis was te volgen maar ook op grote schermen in de Paddockclub op het circuit, waar later de officiële receptie plaats zou vinden.

Moolenburgh werd toegesproken door Commissaris van de Koning Arthur van Dijk, burgemeester Mieke Baltus van Heemskerk, voorzitter van de Burgemeesterskring Kennemerland, en door de burgemeester van de Ronde Venen, de gemeente waar Moolenburgh 7 jaar wethouder en locoburgemeester is geweest.

Joop Berendsen, als eerste locoburgemeester van Zandvoort, heette de nieuwe voorzitter van het college van harte welkom en ziet er naar uit om met hem samen te werken. Vervolgens hing hij de nieuwe burgemeester de Zandvoortse ambtsketen om. Moolenburgh, die vanaf nu ook de voorzitter van de Zandvoortse gemeenteraad is, kreeg uit handen van Van der Veld de voorzittershamer overhandigd waarna het tijd was voor zijn ‘maidenspeech’ als burgervader. Daarin gaf hij aan vol goede moed van start te gaan. "Burgemeester zijn is geen baan maar een bestaan", schetste hij over zijn nieuwe functie. Tevens gaf hij aan dat Zandvoort voor hem de hoofdprijs is. Hij is dan ook vastbesloten om er een mooie invulling aan te geven.

Vervolgens kwamen Zandvoorters, waaronder veel vertegenwoordigers van Zandvoortse verenigingen, clubs, belangenverenigingen en organisaties, naar de Paddockclub op Circuit Zandvoort om daar kort met Moolenburgh en zijn eega Pauline Eenhoorn kennis te maken en hem succes voor de toekomst te wensen.

Dinsdag 24 september wordt Moolenburgh echt ‘het diepe ingegooid’. Dan staat de eerste raadsvergadering onder zijn leiding op de agenda en hij kan meteen zijn borst natmaken. Er staan namelijk een aantal zware onderwerpen geagendeerd.

Namens de Zandvoortse Courant heel veel succes in Zandvoort!

Deel dit artikel via: