16 augustus 2019

Bezwaren in Zandvoort moeten worden gericht aan burgemeester van Haarlem

Iemand die een probleem heeft met een aangevraagde of verleende vergunning kan daar bezwaar tegen maken. In zo een geval dien je een bezwaarschrift in bij de burgemeester. In Zandvoort lijkt dat echter niet de plaatselijke burgemeester te zijn maar die van Haarlem.

Daar kwam raadslid Patrick Berg (OPZ) achter toen hij bezwaar tegen een verleende vergunning wilde indienen. Hij kreeg aan de centrale balie van het Zandvoortse raadhuis te horen dat hij in Haarlem moest zijn. "Op de Zandvoortse gemeentepagina op www.overheid.nl is te lezen dat het inzien van een vergunning tegenwoordig dient te gebeuren in Haarlem. Zandvoort wordt niet eens meer genoemd", zegt Berg.

Berg had zijn bezwaar op papier gezet en zocht op de gemeentelijke website naar het adres waar hij zijn bezwaar kon indienen. Dat vond hij al snel maar dat was niet, zoals verwacht, het adres van de burgemeester van Zandvoort. Nee, hij moest het richten aan de burgemeester van Haarlem. “Dat kan toch niet waar zijn dacht ik nog, dus ik wilde het nog even aan de centrale balie van het Zandvoortse raadhuis nakijken, maar kreeg daar nul op rekest. Ik moest in Haarlem zijn! Met andere woorden: Haarlem beslist over Zandvoortse vergunningen”, uit Berg zijn verontwaardiging. Ook een andere dorpsgenoot, die liever niet bij naam genoemd wordt, stootte zijn neus in het Zandvoortse raadhuis. Hij werd eveneens naar Haarlem verwezen voor het bezwaar maken tegen een in Zandvoort afgegeven vergunning.

“Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Vóór de ambtelijke fusie een feit was, beloofde de toenmalige wethouder Gerard Kuipers dat te allen tijde Zandvoorters voor vragen naar het raadhuis konden gaan. ‘Desnoods komt er iemand uit Haarlem naar Zandvoort’, werd er toen beweerd”, haalt Berg zijn herinnering boven. “Op deze manier wordt het voor veel Zandvoorters duidelijk dat een volledige fusie met Haarlem op handen is. De zo veel bewierookte ‘couleur locale’ is voorlopig ver te zoeken”, foetert Berg.

Deel dit artikel via:

Nieuws via E-mail

Meld u aan voor de nieuwsbrief voor de Zandvoortse Courant en ontvang de laatste nieuwtjes van de Zandvoortse Courant voordat u ze leest in de krant.

Meld u nu aan!Meer nieuws