05 februari 2019

‘Mannetje van Verkade’ is hét gesprek van de dag

Donderdagmiddag 14 februari zal om 17.00 uur het vernieuwde Van Fenemaplein officieel worden heropend door wethouder Ellen Verheij. De plechtigheid zal worden opgeluisterd met de onthulling van de foto-expositie ‘Sunset Boulevard’. De expo omvat 15 dubbelzijdige panelen met 30 foto’s van 15 Zandvoorters en is een initiatief van het Zandvoorts Museum.

tekst en foto Piet Bom

Onbedoelde hoofdrol tijdens de plechtigheid leek te worden opgeëist door 'Het Mannetje' van beeldhouwer Kees Verkade. Het iconische beeld stond sinds de onthulling in 1970 bijna 50 jaar lang zoals het door de kunstenaar was bedoeld; verzonken in de bestrating van het plein en turend over de zee. Verleden week werd het beeld als sluitstuk van de renovatie van het Fenemaplein teruggeplaatst. Echter… niet op zijn oorspronkelijke plaats op het plein maar een kwartslag gedraaid op een verkapte sokkel tussen de trappen.

Vrijwel direct stroomden op Facebook de verontwaardigde en verdrietige reacties binnen. Inmiddels al zeker 200 (!). Eén van de eersten die in de pen klom was dorpsgenoot Rob Petersen. Hij deponeerde via zijn DigiD een officiële klacht bij de gemeente. Nog dezelfde dag kreeg hij keurig antwoord vanuit Haarlem: “Bedankt voor de melding, het beeld wordt door de aannemer weer goed gezet.” De zucht van verlichting die volgde, werd echter snel gesmoord. Via NH Nieuws liet de gemeente weten dat het beeld niet op zijn oorspronkelijke plaats zal worden teruggeplaatst. ”In samenspraak met omwonenden en het ontwerpbureau hebben de betrokken ambtenaren besloten dat dit zowel praktisch als esthetisch de beste plek is voor het beeld…” Hoe het kon gebeuren dat eerst wel een toezegging werd gedaan bleef, ondanks navraag, onduidelijk.

Vrijwel het hele dorp was het er unaniem over eens dat hier een cultuurhistorische denkfout werd gemaakt, die zo snel mogelijk moest worden rechtgezet. OPZ stelde bij monde van raadslid Patrick Berg vragen over de kwestie aan het college. Maar gelukkig blijkt het allemaal een storm in een glas water. Te elfder ure is de gemeente op haar besluit teruggekomen. Doorslag heeft gegeven dat de beeldhouwer Kees Verkade vanuit zijn woonplaats Monaco aan NH Nieuws zijn ongenoegen over de hele gang van zaken kenbaar maakte. Naar het zich nu laat aanzien, zal 'Het Mannetje' nog voor de heropening van 14 februari op zijn oorspronkelijke plek zijn teruggezet.

Deel dit artikel via:

Nieuws via E-mail

Meld u aan voor de nieuwsbrief voor de Zandvoortse Courant en ontvang de laatste nieuwtjes van de Zandvoortse Courant voordat u ze leest in de krant.

Meld u nu aan!Meer nieuws