26 oktober 2018

Nieuw beleid voor toeristische verhuur van woningen

Het college van Zandvoort heeft plannen om het beleid van grootschalige toeristische verhuur van gehele woningen te herzien per 1 januari 2019. Vooral de verhuur via ‘Airbnb’ is een doorn in het oog van de bestuurders van Zandvoort. Ze willen hier paal en perk aan stellen en verhuur niet langer dan 60 dagen per kalenderjaar toestaan, en dan nog onder strikte regels.

Volgens het college is het toerisme is de economische motor van Zandvoort. Het is van jaren dat particulieren in Zandvoort kamers verhuren aan toeristen om een graantje mee te pikken van de economische voordelen van wonen bij de zee. Een bed-en-breakfast aan huis, met een hoofdbewoner die op hetzelfde adres woont, mag het hele jaar door. Ook mag iedereen in Zandvoort zijn woning verhuren, bijvoorbeeld tijdens vakantie, maar niet langer dan zestig dagen per jaar en hij of zij moet ingeschreven staan op het adres en zelf hoofdbewoner van de woning zijn. Uitzonderingen zijn er voor woningen boven winkels de winkels en horeca in het centrum.  Deze woningen mogen nog wel 120 dagen per kalenderjaar verhuurd worden.

Nadelige gevolgen
Grootschalige toeristische verhuur heeft nadelige gevolgen. De leefbaarheid in de woonwijken staat onder druk. Zo is het aantal klachten over geur-, parkeer- en geluidsoverlast de laatste jaren erg toegenomen. Hotels en pensions moeten voldoen aan allerlei milieu- en veiligheidseisen die voor particulieren niet gelden. Daarnaast kopen beleggers woningen voor de toeristische verhuur. Daarmee drijven ze de prijs van woningen op en worden de huizen voor Zandvoorters, met name voor starters, onbetaalbaar. Hierdoor worden woningen aan de woningvoorraad onttrokken. Dat maakt een herziening van het beleid voor het verhuren van woningen voor de toeristische sector noodzakelijk.

Het collegevoorstel wordt in de commissievergadering van 6 november aanstaande, en in de raadsvergadering van 20 november, daaropvolgend, behandeld. Tijdens de commissievergadering is er de gelegenheid om in te spreken. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de griffier van Zandvoort via griffie@zandvoort.nl.

Deel dit artikel via:

vacatures-zandvoort.nl

Nieuws via E-mail

Meld u aan voor de nieuwsbrief voor de Zandvoortse Courant en ontvang de laatste nieuwtjes van de Zandvoortse Courant voordat u ze leest in de krant.

Meld u nu aan!

Meer nieuws