30 december 2008
Vlak voor de kerstdagen plaatste de gemeente een bericht op de website over een Plan van Aanpak met betrekking tot het Geluidsmuseum (collectie Attema), het Zandvoorts Museum en het Gasthuisplein en omgeving. De collectie Attema zal centraal komen te staan ten koste van de huidige expositie van het Zandvoorts cultuurhistorisch verleden. In het Plan van Aanpak zal niettemin nadrukkelijk aandacht zijn voor de wijze waarop een deel van de huidige collectie geconserveerd en mogelijk ook geëxposeerd wordt.

Vanwege de forse financiële tekorten is de toenmalige Stichting Cultureel Centrum Zandvoort in 1981 overgegaan naar de gemeente. Het voordeel daarvan was dat aansturing en financiering rechtstreeks onder het toenmalige gemeentebestuur werden gebracht. In 1998/1999 is het gebouw ingrijpend gerenoveerd en kreeg het een museumstatus. De collectie richt zich sindsdien vooral op de geschiedenis van het Zandvoorts verleden en het Zandvoort van nu.
Meer dan museum
Vanuit het gemeentebestuur werd met de nota (2005) ‘Zandvoorts Museum, meer dan een museum’ te kennen gegeven dat het maatschappelijke draagvlak voor het museum vergroot zou moeten worden. Door eventueel een breed aanbod aan activiteiten en evenementen te ontwikkelen zou het museum uitgroeien tot een cultureel middelpunt. De activiteiten en evenementen zouden komen uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, kunstenaars, ondernemers en VVV.
Geluidsmuseum
Ondertussen kwamen Jelle Attema jr. en Cor Draijer met een aanbod naar de gemeente voor een permanente tentoonstelling van hun geluid- en beelddragers. De gemeente heeft later alleen voor de collectie Attema gekozen omdat voor een collectie beeld- en geluid een substantieel grotere locatie nodig zou zijn met bijbehorende lasten. In augustus 2008 liet de gemeente een haalbaarheidsstudie maken om duidelijkheid te scheppen waar de collectie Attema het beste kan worden gehuisvest. De studie geeft drie mogelijkheden aan waar één van de optie’s is: samengaan met het Zandvoorts Museum. Echter een vestiging in het museumgebouw aan het Gasthuisplein, zo staat in de studie, vergt moeilijke keuzes en brengt een aantal risico’s met zich mee. Het museumgebouw is namelijk te klein voor beide collecties, zelfs na uitbreiding met de schuur (Achterom). Bovendien ligt het museumgebouw buiten de loop van toeristen en heeft daardoor het risico van een achterblijvend aantal bezoekers.
Plan van Aanpak
De raad besprak eind 2008 het haalbaarheidsonderzoek en koppelde het onderzoek aan actuele ontwikkelingen zoals: de aankoop van het Wapen van Zandvoort, een ruil van de schuur Achterom met een vergelijkbaar perceel en het plaatsen van een bomschuit op het Gasthuisplein. Deze ontwikkelingen staan momenteel op een laag pitje. In de raadsvergadering kwam ook naar voren dat de huidige opzet van het Zandvoorts Museum te weinig aantrekkingskracht uitoefent op bewoners en gasten. Dat heeft het College doen besluiten om in 2009 met een Plan van Aanpak te komen. Daarin worden concrete voorstellen opgenomen over de toekomst van de huidige tentoonstelling in het museum en de herinrichting plus een overeenkomst met de eigenaar van de nieuwe collectie. Bij het opstellen van het Plan van Aanpak, zo stelt het college, worden diverse relevante organisaties betrokken. Bij navraag zijn Genootschap Oud Zandvoort, de Bomschuit bouwclub en BKZandvoort niet geïnformeerd. Vooral het Genootschap is zeer verontrust over de huidige ontwikkelingen en het bewaken van de doelstelling van het Zandvoorts Museum. De andere betrokkenen zijn door vakantie’s niet bereikbaar voor hun commentaar.


Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email