14 april 2018

Waar moet de gemeenteraad mee aan de slag?

De nieuwe gemeenteraad van Zandvoort is bezig met ontwikkelen van een raadsprogramma. Een raadsprogramma is een door alle fracties van de gemeenteraad opgesteld afsprakendocument. Hierin wordt vastgelegd wat de raad in deze raadsperiode wil oppakken.

Een breed gedragen raadsprogramma draagt bij aan de stabiliteit in de bestuursperiode. Dit door aan de voorkant met elkaar de koers op hoofdlijnen vast te leggen en bij de verder uitwerking van een aantal thema’s en opgaven de kennis uit de samenleving beter te benutten. Een raadsprogramma is géén dictaat, maar het kompas voor de raad. Tussentijds kunnen bijstellingen plaatsvinden en nodig zijn op basis van de (veranderende) actualiteit. De gemeenteraad van Zandvoort vindt de mening van de inwoners hierin belangrijk en nodigt inwoners uit om suggesties te doen voor waar er volgens hen in de komende jaren aan gewerkt moet worden door het gemeentebestuur. Deze inbreng kan de raad op nieuwe ideeën brengen!

De vraag van de gemeenteraad aan de inwoners van de gemeente Zandvoort is: Welke onderwerpen en uitdagingen wilt u graag in het raadsprogramma terug zien? Waar moet de gemeenteraad de komende vier jaar mee aan de slag?

Meedenkende inwoners kunnen hun, beknopte, inbreng tot en met 24 april mailen naar: raadsprogramma@zandvoort.nl.

 Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email