12 april 2018

Pak meeuwenoverlast nu aan

Wakker worden van het gekrijs, vuilniszakken die opengetrokken worden, poep op uw wasgoed? Vooral van mei tot en met augustus kunnen meeuwen veel overlast veroorzaken. Meeuwen zijn door de wet beschermd. Dit maakt het lastig voor de gemeente om de meeuwenoverlast tegen te gaan. Als bewoner kunt u wel zelf maatregelen nemen om te voorkomen dat u een nest op uw dak krijgt. Bijvoorbeeld door het goed afsluiten van uw afvalbakken en gele vuilniszakken niet vroegtijdig op straat te zetten.

Meeuwen zoeken vanaf maart naar een geschikte plek om te broeden. Vooral op platte daken, dakkapellen en half schuine daken. Maak mogelijke broedplaatsen onbereikbaar door het leggen van een net, het spannen van draden of het plaatsen van pinnen en prikkers. Dit mag alleen als er nog geen nest aanwezig is.

Schoonvegen dak, samen met uw buren
Een andere simpele methode is om vanaf maart tot eind juni regelmatig uw dak op te gaan en het schoon te vegen. De storende aanwezigheid en het ontbreken van nestmateriaal maakt uw dak minder aantrekkelijk. Dit werkt het beste als u deze actie samen met uw buren doet. Niet iedereen kan of durft een dak op, het organiseren van ‘dakvegers’ in de straat kan dan een oplossing zijn.

Vogelnetten en subsidie gemeente
Het meest effectief is om draden of vogelnetten op het dak te spannen, zodat vogels er niet kunnen landen. Dit kunt u laten doen door een gecertificeerd plaagdierbestrijder. €Het kost voor een gemiddeld plat dak zonder obstakels van circa € 300 tot € 800. Maar zo bent u wel definitief af van de overlast op uw dak. Bovendien draagt de gemeente Zandvoort in 2018 bij, door maximaal € 350 te vergoeden! Deze tegemoetkoming wordt alleen verstrekt als de meeuwenwering wordt gedaan door het gecertificeerd bedrijf PCF Holland.

Hoe werkt het?
U maakt een afspraak met PCF Holland via telefoonnummer 06-2782 8010. Het bedrijf kijkt of er op dit moment geen meeuwen op uw dak nestelen, adviseert u wat de beste meeuwenwering is en geeft aan wat de kosten zijn. U gaat akkoord met de kosten en u laat de meeuwenwering aanbrengen. U betaalt het afgesproken bedrag minus € 350.

Toch een nest?
Toch een nest met eieren op uw dak? Omdat meeuwen door de wet beschermd zijn, mag u het nest niet verwijderen. Ook mag u de eieren niet rapen of kapot maken.

 Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email